Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

Goed ervaren gezondheid

Nederlandse bevolking 

GezondheidsenquêtePOLS, gezondheid en welzijn

Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst -en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau voor de Statistiek  en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Goed ervaren gezondheid

Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVMRIVM-StatLine

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD'en en RIVM

Goed ervaren gezondheid

Nederlandse scholieren in klas 2 en 4

Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors

European Statistics of Income and Living Conditions (EU Europese unie (Europese unie) Europese unie -SILC) survey

Goed ervaren gezondheid

Europese bevolking vanaf 16 jaar 

EU-SILC survey


Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is voor het eerst uitgevoerd in 2012 en opnieuw uitgevoerd in 2016 en 2020. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 bevat informatie over de Nederlandse bevolking van achttien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en 2020 zijn uitgevoerd door de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In 2012, 2016 en 2020 deden respectievelijk ruim 387.000 personen, 457.000 personen en 539.900 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 zijn uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In 2015 hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit 171.192 leerlingen en 707 scholen.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitors Volwassenen en Ouderen vindt u hier en hier voor de Gezondheidsmonitors Jeugd. Gewoonlijk kunt u bij het digitale loket Gezondheidsmonitors data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Omdat het digitale loket tijdelijk niet bereikbaar is, kunt u een aanvraag indienen via monitorgezondheid.nl. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen, en ouderen 2016 en  Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.

ECHI European Core Health Indicators (voorheen European Community Health Indicators) zijn ontwikkeld voor het maken van internationale vergelijkingen over de volksgezondheid in Europa. De ECHI-indicatoren omvatten de belangrijkste beleidsonderwerpen in de volksgezondheid, zowel op nationaal als op… (European Core Health Indicators (voorheen European Community Health Indicators) zijn ontwikkeld voor het maken van internationale vergelijkingen over de volksgezondheid in Europa. De ECHI-indicatoren omvatten de belangrijkste beleidsonderwerpen in de volksgezondheid, zowel op nationaal als op…)-indicator: Self-perceived health ECHI-indicatoren (European Core Health Indicators)

worden gebruikt om de volksgezondheid in de EU Europese unie (Europese unie) te monitoren en te vergelijken. Volksgezondheidenzorg.info maakt bij de internationale vergelijkingen waar mogelijk gebruik van ECHI.


Ervaren gezondheid gemeten met vraag over eigen gezondheid in het algemeen

Ervaren gezondheid wordt gemeten met behulp van de enkelvoudige vraag: 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?'. Bij kinderen jonger dan 12 jaar beantwoorden de ouders of verzorgers deze vraag. In de documenten van ervaren gezondheid zijn de antwoordcategorieën samengenomen tot de categorieën gezond (zeer goed of goed) en ongezond (minder dan goed ervaren gezondheid). De vraag is in de loop der jaren in verschillende vragenlijsten gesteld.

  • sinds 1983 gesteld in de CBS-Gezondheidsenquête
  • sinds1997 in de basismodule van POLS, gezondheid en welzijn
  • sinds 2011 weer in de CBS-Gezondheidsenquête (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-GE)
  • sinds 2012 wordt ervaren gezondheid ook gebruikt in de Gezondheidsmonitor Volwassenen
  • sinds 2012 wordt ervaren gezondheid ook gebruikt in de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )'en, CBS en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) van GGD'en, CBS en RIVM

Tabel: Antwoordcategorieën ervaren gezondheid vóór en ná 2001

Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?

Antwoorden tot en met 2000

Antwoorden vanaf 2001

zeer goed

zeer goed

goed

goed

gaat wel

gaat wel

soms goed en soms slecht

slecht

slecht

zeer slecht