Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

Goed ervaren gezondheid

Nederlandse bevolking 

GezondheidsenquêtePOLS, gezondheid en welzijn

Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst -en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau voor de Statistiek  en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Goed ervaren gezondheid

Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVMRIVM-StatLine

Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 GGD'en en RIVM

Goed ervaren gezondheid

Nederlandse scholieren in klas 2 en 4

Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)) study Zeer goede ervaren gezondheid Scholieren (11-, 13- en/of 15-jarigen)

HBSC-studie op Zorggegevens: Zorggegevens

Website HBSC study | Health Behaviour in School-aged Children study

European Statistics of Income and Living Conditions (EU Europese unie (Europese unie) Europese unie -SILC) survey

Goed ervaren gezondheid

Europese bevolking vanaf 16 jaar 

EU-SILC survey


Ervaren gezondheid in verschillende vragenlijsten gemeten

Ervaren gezondheid wordt gemeten met behulp van de enkelvoudige vraag: 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?'. De vraag is in de loop der jaren in verschillende vragenlijsten gesteld.

Tabel: Antwoordcategorieën ervaren gezondheid vóór en ná 2001

Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?

Antwoorden tot en met 2000

Antwoorden vanaf 2001

zeer goed

zeer goed

goed

goed

gaat wel

gaat wel

soms goed en soms slecht

slecht

slecht

zeer slecht