In het kort

  • Meer beperkingen vanaf 75 jaar

  • Percentage mensen met beperkingen in activiteiten in horen, zien of mobiliteit neemt af

  • Hoogopgeleiden minder beperkingen in horen, zien of mobiliteit

  • Nederland boven EU Europese unie-gemiddelde met beperkingen