Incidentie influenza respiratoir jaar 2020/2021

Sla de grafiek Influenza-achtig ziektebeeld respiratoir jaar 2020-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

 • Gebaseerd op aantal huisartsconsulten voor influenza-achtig ziektebeeld.
 • Een respiratoir jaar loopt van week 40 in 2020 t/m week 39 in 2021 zodat er niet twee epidemieën in één seizoen vallen of dat één epidemie over twee kalenderjaren wordt verdeeld. Dit geeft een beter beeld van het aantal ziektegevallen.
 • De cijfers van 2020/2021 zijn voorlopig.

Geen griepepidemie in 2020/2021

In het griepseizoen 2020/2021 was er geen griepepidemie in Nederland. Dit komt waarschijnlijk door de maatregelen die vanaf maart 2020 zijn getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen ook de verspreiding van andere virussen zoals influenza voorkomen (Reukers et al. 2021Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, de Lange, M.M.A., Lanooij, Niessen, Teirlinck, Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)). Een griepepidemie is een periode van tenminste twee opeenvolgende weken waar de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van een influenza-achtig ziektebeeld boven de epidemische drempel is. Deze epidemische drempel wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Ook moet minstens 10 procent van de patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld het influenzavirus hebben (Reukers et al. 2021Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, de Lange, M.M.A., Lanooij, Niessen, Teirlinck, Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)). In het griepseizoen 2020/2021 bleef de incidentie van een influenza-achtig ziektebeeld onder deze epidemische drempel. De incidentie van een influenza-achtig ziektebeeld in het hele respiratoir jaar (vanaf week 40 van 2020 t/m week 39 van 2021) was 68 per 10.000 personen. De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met een influenza-achtig ziektebeeld.


  Trend incidentie 1970-2021

  Sla de grafiek Trend influenza-achtig ziektebeeld 1970-2021 over en ga naar de datatabel

  Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

  • Gebaseerd op aantal huisartsconsulten voor influenza-achtig ziektebeeld.
  • Een respiratoir jaar loopt van week 40 in 2020 t/m week 39 in 2021 zodat er niet twee epidemieën in één seizoen vallen of dat één epidemie over twee kalenderjaren wordt verdeeld. Dit geeft een beter beeld van het aantal ziektegevallen.
  • Het cijfer van 2020/2021 is voorlopig.

  Aantal mensen met influenza-achtig ziektebeeld bij de huisarts gedaald sinds 1970

  Het aantal nieuwe gevallen van een influenza-achtig ziektbeeld dat de huisarts per respiratoir jaar ziet, is over de gehele periode 1970-2021 gedaald. Verklaringen voor de dalende trend zijn onder andere een verbeterde algemene gezondheidstoestand en verminderde overdracht en verspreiding door een afname van het aantal personen per huishouden. Ook de jaarlijkse griepprik heeft mogelijk bijgedragen aan de dalende trend. De daling in het respiratoir jaar 2020/2021 kwam waarschijnlijk door de maatregelen die vanaf maart 2020 zijn getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen ook de verspreiding van andere virussen zoals influenza voorkomen (Reukers et al. 2021Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, de Lange, M.M.A., Lanooij, Niessen, Teirlinck, Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)).


  Verwachte stijging aantal nieuwe gevallen influenza door alleen demografie

  Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van influenza in de periode 2018-2040 naar verwachting met 14% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 15% voor mannen en 14% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van influenza beïnvloeden.


  • M. Hooiveld (Nivel)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H.B.M. Hilderink (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)