Incidentie influenza respiratoir seizoen 2022/2023

Sla de grafiek Influenza-achtig ziektebeeld respiratoir seizoen 2022/2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

  • Gebaseerd op huisartsconsulten voor influenza-achtig ziektebeeld. De cijfers betreffen het aantal nieuwe ziektegevallen per 10.000 personen.
  • Een respiratoir seizoen loopt van week 40 in 2022 t/m week 20 in 2023 zodat er niet twee epidemieën in één seizoen vallen of dat één epidemie over twee kalenderjaren wordt verdeeld. Dit geeft een beter beeld van het aantal ziektegevallen.

Griepepidemie in 2022/2023 duurde 14 weken

In het griepseizoen 2022/2023 begon de griepepidemie in Nederland op een gebruikelijke tijd in het jaar, namelijk in week 50 van 2022. De griepepidemie duurde in totaal 14 weken (Reukers et al. 2023Reukers, D.F.M, van Asten, L., Hooiveld, M., Jongenotter, F., de Lange, M.M.A., Teirlinck, A.C., Veldhuijzen, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Surveillance of acute respiratory infections in the Netherlands: winter 2022/2023, Bilthoven (2023)).  De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van een influenza-achtig ziektebeeld in het hele respiratoir seizoen (vanaf week 40 van 2022 t/m week 20 van 2023) was 95 per 10.000 personen. De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met een influenza-achtig ziektebeeld.


Trend incidentie 1970-2023

Sla de grafiek Trend influenza-achtig ziektebeeld 1970-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

  • Gebaseerd op aantal huisartsconsulten voor influenza-achtig ziektebeeld.
  • Een respiratoir seizoen loopt van week 40 in 2022 t/m week 20 in 2023 zodat er niet twee epidemieën in één seizoen vallen of dat één epidemie over twee kalenderjaren wordt verdeeld. Dit geeft een beter beeld van het aantal ziektegevallen.
  • De incidenties per respiratoir seizoen zijn niet beschikbaar van 1975 t/m 1978.

Aantal mensen met influenza-achtig ziektebeeld bij de huisarts gedaald sinds 1970

Het aantal nieuwe gevallen van een influenza-achtig ziektebeeld dat de huisarts per respiratoir seizoen ziet, is over de gehele periode 1970-2023 gedaald. Verklaringen voor de dalende trend zijn onder andere een verbeterde algemene gezondheidstoestand en verminderde overdracht en verspreiding door een afname van het aantal personen per huishouden. Ook de jaarlijkse griepprik heeft mogelijk bijgedragen aan de dalende trend. De daling in de respiratoire seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 kwam waarschijnlijk door de maatregelen die vanaf maart 2020 zijn getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen ook de verspreiding van andere virussen zoals influenza voorkomen (Reukers et al. 2021Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, M., de Lange, M.M.A., Lanooij, S.J., Niessen, Teirlinck, A.C., Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)). In het griepseizoen van 2022/2023 waren er geen maatregelen meer om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) is in dit seizoen 95 per 10.000 mensen en ligt hoger dan in de voorgaande twee seizoenen, maar nog wel lager dan vóór de coronapandemie.


  • M. de Lange (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. Hooiveld (Nivel)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)