Geschatte ziektelast voor influenza 2018-2023

Sla de grafiek Geschatte ziektelast voor influenza 2018-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Reukers et al. 2023Reukers, D.F.M, van Asten, L., Hooiveld, M., Jongenotter, F., de Lange, M.M.A., Teirlinck, A.C., Veldhuijzen, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Surveillance of acute respiratory infections in the Netherlands: winter 2022/2023, Bilthoven (2023)

  • Door de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 waren er in het griepseizoen 2020/2021 bijna geen griepgevallen. Daardoor kon de geschatte ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) niet berekend worden.

Ziektelast influenza 9.400 DALY's in 2022/2023

In het griepseizoen 2022/2023 was de geschatte ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) van influenza 9.400 DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)'s (Reukers et al. 2023Reukers, D.F.M, van Asten, L., Hooiveld, M., Jongenotter, F., de Lange, M.M.A., Teirlinck, A.C., Veldhuijzen, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Surveillance of acute respiratory infections in the Netherlands: winter 2022/2023, Bilthoven (2023)). In het griepseizoen 2021/2022 lag dit wat hoger, de ziektelast werd toen geschat op 15.000 DALY's. De ziektelast voor influenza varieert sterk per griepseizoen.  Door de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 waren er in het griepseizoen 2020/2021 nauwelijks griepgevallen en was de ziektelast van influenza verwaarloosbaar (Reukers et al. 2021Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, M., de Lange, M.M.A., Lanooij, S.J., Niessen, Teirlinck, A.C., Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)). De precieze ziektelast kon vanwege het lage aantal gevallen niet berekend worden. 

Verschillende methoden voor berekening ziektelast influenza

De bron van de hier gepresenteerde ziektelast van infectieziekten is de Surveillance Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage. (Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.) van influenza (Reukers et al. 2022Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, M., Jongenotter, F., de Lange, M.M.A., Teirlinck, A.C., Willekens, G., Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2021/2022, Bilthoven (2022)). De hier gebruikte schattingsmethode wijkt af van de methode die gebruikt wordt voor het berekenen van de ziektelast in het kader van de ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning’ (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)) die aan de basis ligt van de Ranglijst aandoeningen op basis van ziektelast. De Surveillance van influenza maakt een schatting van de ziektelast veroorzaakt door infectie met een influenzavirus en neemt daarbij ook mogelijke langetermijneffecten van de infectie mee, zoals chronische aandoeningen die het gevolg zijn van de infectie. De VTV schat uitsluitend de ziektelast die is toe te schrijven aan influenza zelf en maakt daarbij gebruik van geregistreerde cijfers over het vóórkomen van influenza. Als gevolg hiervan kan de hier gepresenteerde ziektelast van influenza afwijken van de ziektelast geschat in het kader van de VTV.


  • M. de Lange (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. McDonald (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)