Geschatte ziektelast voor influenza 2014-2020

Sla de grafiek Geschatte ziektelast voor influenza 2014-2020 over en ga naar de datatabel

Bron:  Reukers et al. 2021 Reukers, van Asten, Brandsema, Dijkstra, Hendriksen, van der Hoek, W, Hooiveld, de Lange, Niessen, Teirlinck, Meijer, R., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2019/2020, Bilthoven (2021)

  • Door de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 waren er in het griepseizoen 2020/2021 bijna geen griepgevallen. Daardoor kon de geschatte ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) niet berekend worden.

Ziektelast influenza in 2020/2021 verwaarloosbaar 

In het griepseizoen 2020/2021 waren er nauwelijks gevallen van influenza en was de ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) van influenza verwaarloosbaar ( Reukers et al. 2021 Reukers, van Asten, Brandsema, Dijkstra, Hendriksen, Hooiveld, de Lange, Lanooij, Niessen, Teirlinck, Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021) ). De precieze ziektelast kan vanwege het lage aantal gevallen niet berekend worden. Waarschijnlijk waren er zo weinig gevallen van influenza door de maatregelen die vanaf maart 2020 zijn getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen ook de verspreiding van andere virussen zoals influenza voorkomen.
In het griepseizoen 2019/2020 was de geschatte gemiddelde ziektelast voor influenza 8.100  DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)'s. Dit is vergelijkbaar met het seizoen 2018/2019, maar een stuk lager dan de de jaren daarvoor ( Reukers et al. 2021 Reukers, van Asten, Brandsema, Dijkstra, Hendriksen, Hooiveld, de Lange, Lanooij, Niessen, Teirlinck, Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021) ). De ziektelast voor influenza varieert sterk per griepseizoen. 

Verschillende methoden voor berekening ziektelast influenza

De bron van de hier gepresenteerde ziektelast van infectieziekten is de ‘ Surveillance Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage. (Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.) van influenza’. De gebruikte schattingsmethode wijkt af van de methode gebruikt voor het berekenen van de ziektelast in het kader van de ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning’ ( VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)) die aan de basis ligt van de Ranglijst aandoeningen op basis van ziektelast. De Surveillance van influenza maakt een schatting van de ziektelast veroorzaakt door infectie met een influenzavirus en neemt daarbij ook mogelijke langetermijneffecten van de infectie mee, zoals chronische aandoeningen die het gevolg zijn van de infectie. De VTV schat uitsluitend de ziektelast die is toe te schrijven aan influenza zelf en maakt daarbij gebruik van geregistreerde cijfers over het vóórkomen van influenza. Als gevolg hiervan kan de hier gepresenteerde ziektelast van influenza afwijken van de ziektelast geschat in het kader van de VTV.


    • M. de Lange ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
    • C. Hendriks, red. (RIVM)