Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/ aandoening ook trends beschikbaar.

Oversterfte 2014-2023

Sla de grafiek Oversterfte tijdens griepepidemie 2014-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Reukers et al. 2023Reukers, D.F.M, van Asten, L., Hooiveld, M., Jongenotter, F., de Lange, M.M.A., Teirlinck, A.C., Veldhuijzen, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Surveillance of acute respiratory infections in the Netherlands: winter 2022/2023, Bilthoven (2023)

  • Een respiratoir seizoen loopt van week 40 in een bepaald jaar t/m week 20 in het volgende jaar.
  • Oversterfte betreft hier het aantal sterfgevallen boven het verwachte aantal tijdens de griepepidemie binnen een respiratoir seizoen. 

Oversterfte van 6.683 personen tijdens griepepidemie 2022/2023

De griepepidemie in de winter van 2022/2023 duurde van week 50 in 2022 tot en met week 11 in 2023 (Reukers et al. 2023Reukers, D.F.M, van Asten, L., Hooiveld, M., Jongenotter, F., de Lange, M.M.A., Teirlinck, A.C., Veldhuijzen, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Surveillance of acute respiratory infections in the Netherlands: winter 2022/2023, Bilthoven (2023)). Tijdens deze griepepidemie stierven 6.683 personen meer dan verwacht. Het is mogelijk dat deze oversterfte samenhangt met de griep. Tijdens de griepepidemieën van 2019/2020, 2021/2022 en 2022/2023 speelde naast de griep ook het coronavirus een rol in de oversterfte. 
In de winter van 2020/2021 was er geen griepepidemie in Nederland. Dit komt waarschijnlijk door de maatregelen die vanaf maart 2020 zijn getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen ook de verspreiding van andere virussen zoals influenza voorkomen (Reukers et al. 2021Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, M., de Lange, M.M.A., Lanooij, S.J., Niessen, Teirlinck, A.C., Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)). 


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • A. M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)