Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/ aandoening ook trends beschikbaar.

Oversterfte 2010-2021

Sla de grafiek Oversterfte aan influenza 2010-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: RIVM RIVM, Monitoring sterftecijfers Nederland. ()Reukers et al. 2021Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, de Lange, M.M.A., Lanooij, Niessen, Teirlinck, Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)

Geen griepepidemie in 2020/2021

In het griepseizoen 2020/2021 was er geen griepepidemie in Nederland. Dit komt waarschijnlijk door de maatregelen die vanaf maart 2020 zijn getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen ook de verspreiding van andere virussen zoals influenza voorkomen (Reukers et al. 2021Reukers, D.F.M, van Asten, L., Brandsema, P.S., Dijkstra, F., Hendriksen, J.M.T., Hooiveld, de Lange, M.M.A., Lanooij, Niessen, Teirlinck, Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021)).

In het griepseizoen van 2019/2020 was er wel een (korte en milde) griepepidemie, van week 5 tot en met week 7 in 2020. Een korte opleving van de griepepidemie in week 10 en 11 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19-epidemie. Er stierven tijdens deze griepepidemie 400 personen meer dan verwacht (RIVM RIVM, Monitoring sterftecijfers Nederland. ()). Het is waarschijnlijk dat deze 'oversterfte' samenhangt met de griep. De oversterfte van de griepepidemie in 2019/2020 was veel lager dan de gemiddelde oversterfte in de vorige 5 griepepidemieën.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)