Oversterfte 2010-2020

Sla de grafiek Oversterfte aan influenza 2010-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: van der Hoek et al. 2019van der Hoek, W., Reukers, D. F. M., van Asten, L., Brandsema, P. S., Dijkstra, F., Donker, G. A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Hooiveld, M., de Lange, M. M. A., Marbus, S. D., Teirlinck, A. C., Meijer, A., Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2018/2019, Bilthoven (2019)RIVM 2020RIVM, Feiten en cijfers griep in Nederland factsheet, 2020 (2020)

Oversterfte aan influenza 600 gevallen

In het griepseizoen van 2019/2020 stierven 600 personen meer tijdens de griepepidemie dan verwacht (RIVM 2020RIVM, Feiten en cijfers griep in Nederland factsheet, 2020 (2020)). Het is waarschijnlijk dat deze 'oversterfte' samenhangt met de griep. De influenza-epidemie was kort en mild (week 5 tot en met 7 in 2020). Een korte opleving van de griepepidemie in week 10 en 11 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. De oversterfte van de griepepidemie is veel lager dan in de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën. Seizoen 2013/2014 duurde maar 4 weken en was een erg mild griepseizoen. Er was dat jaar geen oversterfte ten tijde van de griepepidemie (Teirlinck et al. 2014Teirlinck, A. C., van Asten, L., Brandsema, P. S., Dijkstra, F., Donker, GA., Euser, S. M., van Gageldonk-Lafeber, A.B., de Lange, M. M. A., Slump, E., Dorsselaer, S., Hooiveld, M., Meijer, A., Jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten 2013, Bilthoven (2014)).

Ongeveer 300 sterfgevallen door influenza in 2020

In 2020 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 295 mensen (136 mannen en 159 vrouwen) overleden met influenza (ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes J09-J11) als onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) (voorlopige cijfers). In ruim 9 van de 10 van deze sterfgevallen (91%) ging het om mensen boven de 60 jaar. Deze cijfers geven een onderschatting, omdat influenza niet altijd wordt gemeld als onderliggende doodsoorzaak. Modelberekeningen schatten een gemiddeld aantal sterfgevallen door influenza van bijna 2.000 per jaar in de periode 1999-2010 (Wijngaard et al. 2012Wijngaard, CC., Kretzschmar, M. E. E., Koopmans, M. P. G., Nagelkerke, N. J. D., Wielders, CC. H., Donker, GA., Dijkstra, F., van der Sande, M. A. B., van Lier, A., van der Hoek, W, Meijer, A., van Pelt, W, Harmsen, C., van Asten, L., Comparing pandemic to seasonal influenza mortality: moderate impact overall but high mortality in young children. (2012)van Asten et al. 2012van Asten, L., van den Wijngaard, C. C., van Pelt, W, van de Kassteele, J., van der Ende, A., Kretzschmar, M. E. E., Koopmans, M. P. G., Meijer, A., Mortality attributable to 9 common infections: significant effect of influenza A, respiratory syncytial virus, influenza B, norovirus, and parainfluenza in elderly persons (2012)).

Meer informatie

  • M. de Lange (RIVM)
  • W. van der Hoek (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)