Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht. Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/ aandoening ook trends beschikbaar.

Oversterfte 2010-2020

Sla de grafiek Oversterfte aan influenza 2010-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: van der Hoek et al. 2019van der Hoek, W., Reukers, D. F. M., van Asten, L., Brandsema, P. S., Dijkstra, F., Donker, G. A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Hooiveld, M., de Lange, M. M. A., Marbus, S. D., Teirlinck, A. C., Meijer, A., Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2018/2019, Bilthoven (2019)RIVM 2020RIVM, Feiten en cijfers griep in Nederland factsheet, 2020 (2020)

In 2019/2020 600 mensen méér overleden dan verwacht

In het griepseizoen van 2019/2020 stierven 600 personen meer tijdens de griepepidemie dan verwacht (RIVM 2020RIVM, Feiten en cijfers griep in Nederland factsheet, 2020 (2020)). Het is waarschijnlijk dat deze 'oversterfte' samenhangt met de griep. De influenza-epidemie was kort en mild (week 5 tot en met 7 in 2020). Een korte opleving van de griepepidemie in week 10 en 11 overlapte met de eerste 2 weken van de COVID-19 epidemie. De oversterfte van de griepepidemie is veel lager dan in de gemiddelde oversterfte in de afgelopen 5 griepepidemieën. Seizoen 2013/2014 duurde maar 4 weken en was een erg mild griepseizoen. Er was dat jaar geen oversterfte ten tijde van de griepepidemie (Teirlinck et al. 2014Teirlinck, A. C., van Asten, L., Brandsema, P. S., Dijkstra, F., Donker, GA., Euser, S. M., van Gageldonk-Lafeber, A.B., de Lange, M. M. A., Slump, E., Dorsselaer, S., Hooiveld, M., Meijer, A., Jaarrapportage Surveillance Respiratoire Infectieziekten 2013, Bilthoven (2014)).


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)