Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over influenza

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking

NZR

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking 

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Annual report Surveillance Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage. (Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.) of influenza and other respiratory infections in the Netherlands

Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen, ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).)

Nederlandse bevolking

Reukers et al., 2019 gebaseerd op Nivel data

Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie

Jaarprevalentie

Nederlandse bevolking

Heins et al., 2021

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor influenza

Nederlandse bevolking

Kosten van Ziekten

Eurostat

Percentage gevaccineerden

Europese bevolking vanaf 65 jaar

Eurostat metadata

Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ ()) Klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. ), aantal verpleegdagen, en gemiddelde opnameduur met influenza als hoofdontslagdiagnose Nederlandse bevolking LBZ