Van de Nederlandse bevolking krijgt 21% griepprik

In 2022 heeft 20,7% van de totale bevolking en 56,8% van de doelgroep een griepprik gehaald (Heins et al. 2023Heins, M., Knottnerus, B., Matser, A., Hooiveld, M., Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2022, Utrecht (2023)). In 2022 werden minder mensen gevaccineerd dan in 2021, maar nog steeds meer dan voor de coronapandemie. Ongeveer 36,5% van de Nederlandse bevolking behoort tot de doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG Nationaal Programma Grieppreventie (Nationaal Programma Grieppreventie)). Het gaat hierbij om mensen die een verhoogd risico lopen op het krijgen van complicaties en sterfte door griep vanwege bepaalde medische aandoeningen en/of een hogere leeftijd (60 jaar of ouder). De hoogste vaccinatiegraad werd in 2022 gevonden onder personen die vanwege zowel hun leeftijd als een medische indicatie in aanmerking kwamen voor een vaccinatie. Met name onder personen van 80 jaar en ouder met een medische indicatie was de vaccinatiegraad hoog (77,8%) (Heins et al. 2023Heins, M., Knottnerus, B., Matser, A., Hooiveld, M., Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2022, Utrecht (2023)).


Effectiviteit griepprik 2012-2023

Sla de grafiek Effectiviteit griepprik 2012-2023 over en ga naar de datatabel

Bronnen: Reukers et al. 2023Reukers, D.F.M, van Asten, L., Hooiveld, M., Jongenotter, F., de Lange, M.M.A., Teirlinck, A.C., Veldhuijzen, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Surveillance of acute respiratory infections in the Netherlands: winter 2022/2023, Bilthoven (2023)Darvishian et al. 2017Darvishian, M., Dijkstra, F., van Doorn, E., Bijlsma, M. M. J., Donker, G. A., de Lange, M. M. A., Hak, E, Cadenau, L. M., Schanzer, D. L., Meijer, A., Influenza Vaccine Effectiveness in the Netherlands from 2003/2004 through 2013/2014: The Importance of Circulating Influenza Virus Types and Subtypes (2017).

Effectiviteit griepvaccinatie 52% in griepseizoen 2022/2023

De geschatte effectiviteit van het vaccin tegen influenza was 52% in het griepseizoen 2022/2023 (Reukers et al. 2023Reukers, D.F.M, van Asten, L., Hooiveld, M., Jongenotter, F., de Lange, M.M.A., Teirlinck, A.C., Veldhuijzen, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Surveillance of acute respiratory infections in the Netherlands: winter 2022/2023, Bilthoven (2023)).  Hoe hoger de vaccineffectiviteit, hoe meer mensen beschermd zijn tegen een griepinfectie. De effectiviteit was in het seizoen 2014/2015 het laagst (0%). Dit kwam omdat het circulerende virus door mutaties niet meer overeenkwam met het vaccinvirus. Als een patiënt na vaccinatie toch influenza krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig. De griepprik voorkomt daarom ziekenhuisopnamen en sterfte vanwege influenza en complicaties bij influenza (Gezondheidsraad 2014Gezondheidsraad, Grip op griep, Den Haag (2014)). Het effect van vaccinatie is onder meer afhankelijk van de gelijkenis tussen de influenzastammen die circuleren en de vaccinstammen, van de influenza-activiteit en van het immuunsysteem van de geïnfecteerde persoon. Hiermee kunnen de effecten van de griepvaccinatie per jaar verschillen.


  • J. Timmermans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. de Lange (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)