Van de Nederlandse bevolking krijgt 21% griepprik

In 2020 heeft 20,8% van de totale bevolking en 53,7% van de doelgroep een griepprik gehaald. Circa 39% van de Nederlandse bevolking behoort tot de doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie ( NPG Nationaal Programma Grieppreventie (Nationaal Programma Grieppreventie)): 60-plussers en mensen met een medische indicatie ( Heins et al. 2021 Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J., Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2020, Utrecht (2021) ). De groep mensen met een medische indicatie voor griepvaccinatie is in 2020 groter dan in 2019, doordat de adviezen over de indicatiestelling zijn aangescherpt. Dit betekent dat de omvang van de totale doelgroep voor griepvaccinatie in 2020 groter is dan in 2019. De hoogste vaccinatiegraad (74,6%) werd gevonden onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden ( Heins et al. 2021 Heins, M., Hooiveld, M., Korevaar, J., Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2020, Utrecht (2021) ).

Meer informatie


Effectiviteit griepprik 2012-2020

Sla de grafiek Effectiviteit griepprik 2012-2020 over en ga naar de datatabel

Bronnen:  van der Hoek et al. 2019 van der Hoek, W., Reukers, D. F. M., van Asten, L., Brandsema, P. S., Dijkstra, F., Donker, G. A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Hooiveld, M., de Lange, M. M. A., Marbus, S. D., Teirlinck, A. C., Meijer, A., Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2018/2019, Bilthoven (2019) Darvishian et al. 2017 Darvishian, M., Dijkstra, F., van Doorn, E., Bijlsma, M. M. J., Donker, G. A., de Lange, M. M. A., Hak, E, Cadenau, L. M., Schanzer, D. L., Meijer, A., Influenza Vaccine Effectiveness in the Netherlands from 2003/2004 through 2013/2014: The Importance of Circulating Influenza Virus Types and Subtypes (2017) .

  • Door de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 waren er in het griepseizoen 2020/2021 bijna geen griepgevallen. Daardoor kon de effectiviteit van de griepprik niet berekend worden.

Effectiviteit griepvaccinatie niet bekend voor seizoen 2020-2021

Door de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 waren er in het griepseizoen 2020/2021 bijna geen griepgevallen. Daardoor kon de effectiviteit van de griepprik niet berekend worden ( Reukers et al. 2021 Reukers, van Asten, Brandsema, Dijkstra, Hendriksen, Hooiveld, de Lange, Lanooij, Niessen, Teirlinck, Verstraten, Meijer, A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2020/2021, Bilthoven (2021) ). De afgelopen jaren was de effectiviteit van de griepprik meestal 20-60% ( van der Hoek et al. 2019 van der Hoek, W., Reukers, D. F. M., van Asten, L., Brandsema, P. S., Dijkstra, F., Donker, G. A., van Gageldonk-Lafeber, A.B., Hooiveld, M., de Lange, M. M. A., Marbus, S. D., Teirlinck, A. C., Meijer, A., Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2018/2019, Bilthoven (2019) Darvishian et al. 2017 Darvishian, M., Dijkstra, F., van Doorn, E., Bijlsma, M. M. J., Donker, G. A., de Lange, M. M. A., Hak, E, Cadenau, L. M., Schanzer, D. L., Meijer, A., Influenza Vaccine Effectiveness in the Netherlands from 2003/2004 through 2013/2014: The Importance of Circulating Influenza Virus Types and Subtypes (2017) ). Hoe hoger de vaccineffectiviteit, hoe meer mensen beschermd zijn tegen een griepinfectie. De effectiviteit was in het seizoen 2014/2015 het laagst (0%). Dit kwam omdat het circulerende virus door mutaties niet meer overeenkwam met het vaccinvirus. Als een patiënt na vaccinatie toch influenza krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig. De griepprik voorkomt ziekenhuisopnamen en sterfte vanwege influenza en complicaties bij influenza ( Gezondheidsraad 2014 Gezondheidsraad, Grip op griep, Den Haag (2014) ). Het effect van vaccinatie is onder meer afhankelijk van de gelijkenis tussen de influenzastammen die circuleren en de vaccinstammen, van de influenza-activiteit en van het immuunsysteem van de geïnfecteerde persoon. Hiermee kunnen de effecten van de griepvaccinatie per jaar verschillen.

Meer informatie

  • J. Timmermans ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • Carlijn Hendriks (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)
  • M. de Lange (RIVM)