Zorguitgaven influenza naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven influenza naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: J09-J11

Zorguitgaven voor influenza 74 miljoen euro

De zorguitgaven van influenza in 2019 zijn geraamd op 74,4 miljoen euro. Van deze zorguitgaven wordt 73,6% (54,7 miljoen euro) besteed aan eerstelijnszorg en 17,4% (12,9 miljoen euro) aan ouderenzorg. Van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland gaat 0,08% naar uitgaven voor influenza. Van de totale zorguitgaven aan ziekten aan de ademhalingswegen gaat 2,3% naar de zorg voor influenza. 


Zorguitgaven influenza naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven influenza naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: J09-J11

Zorguitgaven vooral voor pasgeborenen en ouderen

Bijna een kwart van de zorguitgaven voor influenza (23%) wordt gemaakt voor pasgeborenen (tot 1 jaar). Daarnaast wordt meer dan de helft van de uitgaven aan zorg voor influenza gemaakt voor 60- tot 85-jarigen (57%). De zorguitgaven zijn hoger voor vrouwen dan voor mannen (respectievelijk 55 en 45%). De totaal zorguitgaven voor influenza bedroegen 74,4 miljoen euro in 2019.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)