Zorguitgaven influenza naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven influenza naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: J09-J11

Zorguitgaven voor influenza 82 miljoen euro

De zorguitgaven van influenza bedroegen 82 miljoen euro in 2017. Van deze zorguitgaven wordt 67% besteed aan eerstelijnszorg en 25% aan beheer. Van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland gaat 0,1% naar uitgaven voor influenza. Van de totale zorguitgaven aan ziekten aan de ademhalingswegen (3 miljard euro) gaat 2,8% naar de zorg voor influenza. 

Meer informatie


Zorguitgaven influenza naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven influenza naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision code: J09-J11

Zorguitgaven vooral voor pasgeborenen en ouderen

Bijna een kwart van de zorguitgaven voor influenza (23%) wordt gemaakt voor pasgeborenen (tot 1 jaar). Daarnaast wordt bijna de helft van de uitgaven aan zorg voor influenza gemaakt voor 60- tot 85-jarigen (47%). De zorguitgaven zijn ongeveer gelijk voor mannen en vrouwen (respectievelijk 48 en 52%). De totaal zorguitgaven voor influenza bedroegen 82 miljoen euro in 2017.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)