Lager deelnamepercentage in de steden in de Randstad

Er zijn grote regionale verschillen in het deelnamepercentage bevolkingsonderzoek borstkanker. Het deelnamepercentage per gemeente varieert tussen de 55,8 en 83,4%. In de grote steden in de Randstad is het aandeel onderzochte vrouwen het laagst. Het deelnamepercentage is het hoogst in het oosten. Vrouwen kunnen in een ander jaar deelnemen dan waarin zij oorspronkelijk gepland waren. Het deelnamepercentage wordt bepaald op basis van die oorspronkelijke uitnodigingsdatum. Per gemeente zijn de De totaalcijfers over drie opeenvolgende jaren samengevoegd, omdat binnen dit tijdsbestek in iedere gemeente een screeningsmoment heeft plaatsgevonden. In 2020-2022 werden in totaal 3.219.951 vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Van deze vrouwen hebben 2.301.729 gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het deelnamepercentage komt hiermee op 71,5%. In 2020 is het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stopgezet vanwege de COVID-19-uitbraak. Als gevolg hiervan zijn er in 2020 minder vrouwen uitgenodigd dan gepland (Erasmus MC 2023 Erasmus MC, Landelijke monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2022, Rotterdam (2023)).

Vergelijk met andere kaart


Lager deelnamepercentage in de steden in de Randstad

Er zijn grote regionale verschillen in het deelnamepercentage bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het deelnamepercentage per gemeente varieert tussen de 18,0 en 62,0%. In de grote steden in de Randstad is het aandeel onderzochte vrouwen het laagst. Het deelnamepercentage is het hoogst in het oosten van het land. In 2022 werden in totaal 720.275 vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het betreft hier zowel deelname via een cervixuitstrijk bij de huisarts (78%) als via een zelfafnameset (22%). In 2022 hebben 331.657 vrouwen gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het deelnamepercentage komt hiermee op 46,0% (Erasmus MC 2023 Erasmus MC, Landelijke monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2022, Rotterdam (2023)). 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Lager deelnamepercentage in de steden in de Randstad

Er zijn grote regionale verschillen in het deelnamepercentage bevolkingsonderzoek darmkanker. Het deelnamepercentage per gemeente varieert tussen de 53,4 en 79,4%. In de grote steden in de Randstad is het aandeel onderzochte personen het laagst. Het deelnamepercentage is het hoogst in het oosten van het land. In 2022 zijn in totaal 2.102.881 mannen en vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2022 hebben 1.439.396 personen gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het deelnamepercentage komt hiermee op 68,4% (Erasmus MC 2023 Erasmus MC, Landelijke monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2022, Rotterdam (2023)).

Vergelijk met andere kaart


  • M.P.H. Koster (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)