In westen en noorden van Nederland meer kanker

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van kanker per 10.000 inwoners. In het westen en noorden van Nederland komt kanker vaker voor. In de periode 2016-2019 zijn er 465.217 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 67,7 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met kanker. Deze verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd. 

Vergelijk met andere kaart


Minder gevallen van dikkedarmkanker in het zuidwesten en regio Amsterdam

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van dikkedarmkanker per 10.000 inwoners. In het zuidwesten van Nederland en regio Amsterdam komt dikkedarmkanker minder vaak voor dan in de andere delen van Nederland. In de periode 2016-2019 zijn er 56.775 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 8,3 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Vergelijk met andere kaart


Kleine regionale verschillen van blaaskanker in Nederland

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van blaaskanker per 10.000 inwoners. In de kaart zijn de regionale verschillen van blaaskanker klein. In de periode 2016-2019 zijn er 7.446 nieuwe gevallen van blaaskanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 1,1 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.


Meeste gevallen van mesothelioom in regio Zaanstreek-Waterland

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van mesothelioom per 10.000 inwoners. In de regio Zaanstreek-Waterland is het aantal nieuwe gevallen relatief het grootst. In de periode 2016-2019 zijn er 2.181 nieuwe gevallen van mesothelioom geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 0,3 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Vergelijk met andere kaart


Meeste gevallen van non-hodgkinlymfomen in regio Flevoland en Zuid-Holland Zuid

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van non-hodgkinlymfomen per 10.000 inwoners. In de regio's Flevoland en Zuid-Holland Zuid is het aantal nieuwe gevallen relatief het grootst. In de periode 2016-2019 zijn er 10.281 nieuwe gevallen van non-hodgkinlymfomen geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 1,5 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.


Meeste huidtumoren in Zeeland

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses invasieve huidtumoren (huidkanker) per 10.000 inwoners. In het zuidwesten van Nederland (Zeeland) komen vaker huidtumoren voor. In de periode 2016-2019 zijn er 52.185 nieuwe gevallen van huidkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 7,6 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met huidkanker. Huidkanker is een veel voorkomende vorm van kanker in Nederland. De cijfers in deze kaart betreffen invasieve huidtumoren exclusief melanomen. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Meer informatie


Minste melanomen in regio Amsterdam

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van melanomen per 10.000 inwoners. In de regio Amsterdam komen relatief het minst vaak melanomen voor. In de periode 2016-2019 zijn er 26.521 nieuwe gevallen van melanomen geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 3,9 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Melanoom vorm van huidkanker

Een melanoom is een vorm van huidkanker die uitgaat van de pigmentcellen die overal in de huid voorkomen. Het melanoom is een agressief groeiende tumor die de neiging heeft relatief snel uit te zaaien.

Meer informatie


In het noorden meer borstkanker

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses invasieve borsttumoren (borstkanker) per 10.000 vrouwen. In het noorden komt borstkanker relatief vaker voor. In de periode 2016-2019 zijn er 59.067 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 17,1 van de 10.000 vrouwen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd.
Hoewel ze hier buiten beschouwing worden gelaten, komt borstkanker ook bij mannen voor. In Nederland wordt jaarlijks bij circa 125 mannen de diagnose borstkanker gesteld.

Vergelijk met andere kaart


Meeste gevallen baarmoederhalskanker in het noorden

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van baarmoederhalskanker per 10.000 vrouwen. In onder andere de noordelijke provincies komt baarmoederhalskanker relatief het vaakst voor. In de periode 2016-2019 zijn er 3.331 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 1,0 van de 10.000 vrouwen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd. 

Meer informatie


Meeste gevallen baarmoederlichaamtumoren in Noord-Nederland

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van baarmoederlichaamtumoren per 10.000 vrouwen. In de drie noordelijke provincies en regio Gelderland-Zuid komt kanker aan het baarmoederlichaam relatief vaak voor. In de periode 2016-2019 zijn er 8.019 nieuwe gevallen van baarmoederlichaamtumoren geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 2,3 van de 10.000 vrouwen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd.

Meer informatie


In Flevoland meeste mannen met prostaatkanker

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van invasieve prostaattumoren (prostaatkanker) per 10.000 mannen. In Flevoland komt prostaatkanker relatief het vaakst voor. In de periode 2016-2019 zijn er 49.500 nieuwe gevallen van prostaatkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 14,5 van de 10.000 mannen te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd, omdat voor deze factor is gecorrigeerd. 

Vergelijk met andere kaart


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))