Zorguitgaven kanker naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven kanker naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: C00-D48

Zorguitgaven kanker 6,7% van het totaal in 2019

De zorguitgaven voor alle soorten nieuwvormingen, goed- en kwaadaardig (kanker), in  2019 zijn geraamd op 6,5 miljard euro. Dit komt neer op 6,7% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland (96,9 miljard euro). In de zorg voor kanker werd in 2019 het meeste geld uitgegeven aan ziekenhuiszorg (5,5 miljard euro, 84,6% van de uitgaven aan de zorg voor kanker), op grote afstand gevolgd door de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen (225 miljoen euro, 3,5%). De uitgaven voor ziekenhuiszorg is inclusief uitgaven voor dure geneesmiddelen die bij de behandeling van kanker in ziekenhuizen worden gebruikt.   


Zorguitgaven kanker naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven kanker naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: C00-D48

Zorguitgaven kanker iets hoger voor vrouwen

De zorguitgaven die voor kanker worden gemaakt, zijn iets hoger voor vrouwen (51%) dan voor mannen (49%). De uitgaven van de zorg voor kanker stijgen tot het 75e levensjaar en nemen daarna af. In 2019 bedroegen de totale zorguitgaven voor kanker 6,5 miljard euro.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)