Op deze pagina

 • Nieuwe gevallen van kanker
 • Trend nieuwe gevallen kanker
 • Nieuwe gevallen naar kankervorm
 • Aantal personen met kanker (prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.))  [deze informatie is tijdelijk niet beschikbaar]

Aantal nieuwe gevallen van kanker 2023

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van kanker 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 8 maart 2024

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecodes C00-C80
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Ongeveer 128.900 diagnosen van kanker in 2023

In 2023 werden in Nederland ongeveer 128.900 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld: 68.700 bij mannen en 60.200 bij vrouwen (7,77 per 1.000 mannen en 6,72 per 1.000 vrouwen). 

Meeste nieuwe gevallen van kanker op latere leeftijd

Kanker is een ziekte die vooral op latere leeftijd voorkomt. In 2023 was ruim de helft (54%) van alle nieuwe patiënten 70 jaar of ouder, iets minder dan de helft (45%) viel in de leeftijdsgroep 30 tot 70 jaar en 1% was jonger dan 30 jaar.

In leeftijdsgroep van 30 tot en met 59 jaar meer kanker bij vrouwen

In de leeftijdsgroep van 30 tot en met 59 jaar komt kanker relatief vaker voor bij vrouwen, doordat borstkanker en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen in deze leeftijdsgroep relatief vaak voorkomen. Vanaf de leeftijd van 60 jaar komt kanker relatief veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dit komt vooral doordat prostaatkanker en longkanker vaker voorkomen bij mannen van 60 jaar en ouder.


Aantal nieuwe gevallen van kanker 1989-2023

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van kanker 1989-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 8 maart 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking in 2010 (RESR Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010. (Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010.))
 • De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecodes C00-C80
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Aantal nieuwe gevallen neemt niet langer toe

In de periode 1989-2011 is het aantal nieuwe gevallen van kanker bij vrouwen toegenomen en in de periode daarna bleef het aantal nieuwe gevallen vrijwel constant. Bij mannen was het aantal nieuwe gevallen in de periode 1989-2002 stabiel. In de daarop volgende periode 2002-2011 nam het aantal nieuwe gevallen bij mannen toe. Na een lichte afname in de periode 2011-2014 bleef het aantal nieuwe gevallen van kanker bij mannen vrijwel constant. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Het absoluut (niet-gestandaardiseerd) aantal nieuwe gevallen van kanker is bij zowel mannen als vrouwen over de gehele periode 1989-2023 toegenomen (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave van de figuur) .

In 2020 minder kankerdiagnosen door COVID-19-uitbraak

In 2020 is het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker bij zowel mannen als vrouwen kleiner dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van de virusziekte COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet. Daarnaast gingen mensen minder snel naar de huisarts en werden minder mensen doorverwezen naar het ziekenhuis.


Aantal nieuwe gevallen naar kankervorm 2023

Sla de grafiek Nieuwe gevallen naar kankervorm 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 19 februari 2024

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • Borstkanker: ICD International Classification of Diseases (International Classification of Diseases)-O2/3: toppgrafiecode C50 (invasief mammacarcinoom)
 • Dikkedarmkanker: ICD-O2/3: topografiecodes C18-C20
 • Huidkanker: ICD-O2/3: topografiecodes C00.0, C00.1, C30, C44, C51, C60, C63.2, C80
 • Longkanker: ICD-O2/3: topografiecodes C33-C34
 • Prostaatkanker: ICD-O2/3: topografiecode C61
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Huidkanker meest gediagnosticeerde kankervorm in 2023

De vijf meest voorkomende kankervormen vormen samen 63% van alle nieuwe kankergevallen:

 1. Huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom): 24.400
 2. Borstkanker (inclusief borstkanker bij mannen): 15.600
 3. Longkanker: 14.800
 4. Prostaatkanker: 14.600
 5. Dikkedarmkanker: 12.200 

Meeste vormen komen meer voor bij mannen dan bij vrouwen

Als de geslachtsgerelateerde vormen van kanker, zoals borstkanker en prostaatkanker, buiten beschouwing gelaten worden, blijkt dat vrijwel alle vormen van kanker vaker bij mannen voorkomen dan bij vrouwen. Bij longkanker is de afgelopen decennia een opvallende ontwikkeling te zien. In 1990 was het risico op longkanker voor mannen nog 6,3 keer groter dan voor vrouwen, in 2023 was het risico nog maar 1,1 keer groter voor mannen.


Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • T. Hazekamp, red. (RIVM)