Aantal nieuwe gevallen van kanker 2021

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van kanker 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2022

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICD-O-codes C00-C80
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.

Ongeveer 123.700 diagnoses van kanker in 2021

In 2021 werden in Nederland ongeveer 123.700 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld: 64.600 bij mannen en 59.000 bij vrouwen (7,4 per 1.000 mannen en 6,7 per 1.000 vrouwen). Door afronding telt het aantal  mannen en vrouwen niet op tot het totaal.

Meeste nieuwe gevallen van kanker op latere leeftijd

Kanker is een ziekte die vooral op latere leeftijd voorkomt. In 2021 was de helft van alle nieuwe patiënten 70 jaar of ouder, iets minder dan de helft viel in de leeftijdsgroep 30 tot 70 jaar en 1% was jonger dan 30 jaar.

In leeftijdsgroep van 25 tot 60 jaar meer kanker bij vrouwen

In de leeftijdsgroep van 25 tot 60 jaar komt kanker relatief vaker voor bij vrouwen, doordat borstkanker en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen in deze leeftijdsgroep relatief vaak voorkomen. Vanaf de leeftijd van 60 jaar komt kanker relatief veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Dit komt vooral doordat prostaatkanker en longkanker vaker voorkomen bij mannen van 60 jaar en ouder.


Aantal nieuwe gevallen van kanker 1989-2021

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van kanker 1989-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2022

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking (ESR)
 • De cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopig.
 • ICD-O-codes C00-C80
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe gevallen neemt niet langer toe

In de periode 1989-2011 is het aantal nieuwe gevallen van kanker bij vrouwen toegenomen en in de periode daarna bleef het aantal nieuwe gevallen vrijwel constant. Bij mannen was het aantal nieuwe gevallen in de periode 1990-2002 stabiel. In de daarop volgende periode 2002-2011 nam het aantal nieuwe gevallen bij mannen toe. Na een lichte afname in de periode 2011-2014 bleef het aantal nieuwe gevallen van kanker bij mannen vrijwel constant. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Het absoluut (niet-gestandaardiseerd) aantal nieuwe gevallen van kanker is bij zowel mannen als vrouwen over de gehele periode 1989-2021 toegenomen (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave van de figuur) .

In 2020 minder kankerdiagnoses door COVID-19-uitbraak

In 2020 is het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker bij zowel mannen als vrouwen kleiner dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van de virusziekte COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet. Daarnaast gingen mensen minder snel naar de huisarts en werden minder mensen doorverwezen naar het ziekenhuis. In 2021 was geen effect van de COVID-19-uitbraak te zien op het aantal nieuwe kankerdiagnoses.


Aantal nieuwe gevallen naar kankervorm 2021

Sla de grafiek Nieuwe gevallen naar kankervorm 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2022

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • Borstkanker: ICD-O-code C50 (invasief mammacarcinoom)
 • Dikkedarmkanker: ICD International Classification of Diseases (International Classification of Diseases)-O-codes C18-C20
 • Huidkanker: ICD-O-codes C00.0, C00.1, C30, C44, C51, C60, C63.2, C80
 • Longkanker: ICD-O-codes C33-C34
 • Prostaatkanker: ICD-O-code C61

Huidkanker meest gediagnosticeerde kankervorm in 2021

De vijf meest voorkomende kankervormen vormen samen 65% van alle nieuwe kankergevallen:

 1. Huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom): 22.800
 2. Borstkanker (inclusief borstkanker bij mannen): 15.700
 3. Longkanker: 14.700
 4. Prostaatkanker: 13.700
 5. Dikkedarmkanker: 12.900

Meest gediagnosticeerde vorm van kanker verschilt per leeftijd

Kanker is een verzameling van aandoeningen waarvan het vóórkomen verschillend verdeeld is over de leeftijdsgroepen. Hierdoor ontstaat een divers beeld als de afzonderlijke leeftijdgroepen worden bekeken. Zo is leukemie de meest gediagnosticeerde vorm van kanker bij 0- tot 15-jarigen, terwijl bij 15- tot 30-jarigen melanoom en zaadbalkanker het meest voorkomen. 

Meeste vormen komen meer voor bij mannen dan bij vrouwen

Als de geslachtsgerelateerde vormen van kanker, zoals borstkanker en prostaatkanker, buiten beschouwing gelaten worden, blijkt dat vrijwel alle vormen van kanker vaker bij mannen voorkomen dan bij vrouwen. Bij longkanker is de afgelopen decennia een opvallende ontwikkeling te zien. In 1990 was het risico op longkanker voor mannen nog 6 keer groter dan voor vrouwen, in 2021 was het risico nog maar 1,2 keer groter voor mannen.


Ongeveer 610.200 personen met kanker op 1-1-2021

Op 1 januari 2021 waren er in Nederland ongeveer 610.200 personen met kanker: 297.400 mannen en 312.800 vrouwen. Dat is ongeveer 3,5% van de Nederlandse bevolking. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende mensen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2021 de diagnose kanker heeft gekregen. De prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van huidkanker  is het hoogst: ongeveer 128.900 personen. Huidkanker wordt gevolgd door borstkanker (120.100), prostaatkanker (90.500; inclusief mannen met borstkanker) en dikkedarmkanker (82.100). Ondanks het relatief grote aantal nieuwe gevallen van longkanker, valt deze vorm van kanker buiten de top vier van tumoren met de hoogste prevalentie, als gevolg van de relatief kleine overlevingskansen van longkanker.


Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)