Internationale vergelijking incidentie van kanker

Sla de grafiek Incidentie van kanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: ECIS, 2020

  • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
  • Volgorde op basis van mannen en vrouwen samen

Kankerincidentie relatief hoog in Nederland

De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van kanker in Nederland is relatief hoog in vergelijking met andere landen in de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). Ierland en Denemarken zijn de landen met de hoogste geschatte incidentie. In Bulgarije, Oostenrijk en Roemenië is de geschatte incidentie het laagst. In 2020 waren er naar schatting 2,7 miljoen nieuwe gevallen van kanker in de hele EU (569 per 100.000). Het gaat hierbij om alle vormen van kanker, waarbij voor huidkanker alleen de melanomen zijn meegeteld. Vergeleken met andere Europese landen krijgen vrouwen in Nederland vaker kanker, vooral borstkanker en longkanker. Melanoom en darmkanker komen zowel bij mannen als vrouwen in Nederland vaker voor. Ook prostaatkanker bij mannen komt in Nederland vaker voor dan in de andere landen.


Sterfte aan kanker internationaal

Sla de grafiek Sterfte aan kanker 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2022

  • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
  • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
  • ICD10-code: C00-C97

Sterfte aan kanker in Nederland hoger dan EU-gemiddelde

De sterfte aan kanker is in Nederland hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Cyprus, Zwitserland, Malta en Finland rapporteren de laagste sterftecijfers en Hongarije, Kroatië en Slowakije de hoogste. Na hart- en vaatziekten is kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de EU Europese unie (Europese unie). Sinds 2007 overlijden in Nederland de meeste mensen aan nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren).

Overal in EU absolute stijging, maar relatieve daling kankersterfte

In absolute zin zal de sterfte aan kanker de komende jaren naar verwachting blijven stijgen, zowel in Nederland als in de rest van de EU. Deze verwachting is grotendeels gebaseerd op de toenemende levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ). Kanker komt meer voor bij oudere mensen en deze maken een steeds groter deel uit van de bevolking. Gecorrigeerd voor deze veranderingen in de leeftijdsverdeling van de EU-bevolking, zal de sterfte door kanker naar verwachting geleidelijk dalen (Carioli et al. 2020Carioli, G., Bertuccio, P., Boffetta, P., Levi, F., La Vecchia, C., Negri, E., Malvezzi, M., European cancer mortality predictions for the year 2020 with a focus on prostate cancer. (2020)). Daarom spreken we van een relatieve daling.


E.A. van der Wilk, red. (RIVM)