Sterfte aan kanker 2020

Sla de grafiek Sterfte aan kanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes C00-C97
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 stierven 45.064 mensen als gevolg van kanker

Kanker is (als ziektegroep) de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. In 2020 stierven in Nederland 45.064 personen (24.324 mannen en 20.740 vrouwen) met kanker als onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ). Dit komt overeen met 27% de totale sterfte in Nederland in 2020. Van de totale sterfte aan (goedaardige en kwaadaardige) nieuwvormingen in 2020 was 96% het gevolg van kanker, de overige 4% was het gevolg van goedaardige nieuwvormingen. De sterfte neemt toe met de leeftijd; in bijna 80% van alle sterfgevallen door kanker in 2020 ging het om personen van 65 jaar en ouder. Van alle sterfgevallen door kanker in 2020 had 22% longkanker als onderliggende doodsoorzaak.


Sterfte aan kanker 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte aan kanker 1980-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes C00-C97
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute sterfte (niet gestandaardiseerd) is zichtbaar in de tabelweergave
 • De sterftecijfers vanaf 2013 zijn minder goed vergelijkbaar met eerdere jaren, omdat het CBS is overgestapt van handmatig naar automatisch coderen (zie Verantwoording).

Stijging absolute sterfte en daling gestandaardiseerde sterfte

Na een stabiele sterfte in de jaren tachtig van de vorige eeuw, is de gestandaardiseerde sterfte aan kanker afgenomen. Met name de afname in de sterfte bij mannen in de periode 1988-2020 is opvallend. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Het absolute aantal sterfgevallen als gevolg van kanker is juist toegenomen, voor mannen van 18.211 in 1980 naar 24.324 in 2020 en voor vrouwen van 12.458 in 1980 naar 20.740 in 2020.


Sterfte naar kankervorm 2020

Sla de grafiek Sterfte naar kankervorm 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsdoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • Alvleesklierkanker: ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C25
 • Borstkanker: ICD-10-code C50
 • Dikkedarmkanker: ICD-10-codes C18-C21
 • Longkanker: ICD-10-codes C33-C34
 • Prostaatkanker: ICD-10-code C61

Longkanker verantwoordelijk voor bijna kwart kankersterfte

De top vijf van kankervormen met de grootste sterfte in 2020 zijn:

 1. Longkanker: 10.070
 2. Dikkedarmkanker: 4.626
 3. Borstkanker: 3.080
 4. Prostaatkanker: 3.003
 5. Alvleesklierkanker: 2.942

Deze vijf kankervormen zijn samen verantwoordelijk voor ruim de helft (53%) van de totale sterfte door kanker in 2020.


 • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • A.M. Gommer (RIVM)