Overleving huidkanker het hoogst, overleving longkanker het laagst

De relatieve vijfjaarsoverleving is het hoogst voor huidkanker en het laagst voor longkanker. Hierbij is uitgegaan van de selectie van zeven kankervormen die zijn opgenomen op deze website. Van mensen bij wie in de periode 2011-2015 de diagnose huidkanker (exclusief melanoom en basaalcelcarcinoom) is gesteld, overleeft ruim 95% de eerste vijf jaar na diagnose. Van mensen bij wie in dezelfde periode de diagnose longkanker is gesteld, is dat 20,0%. Over een periode van twintig jaar is de overleving voor alle kankervormen toegenomen. De toename was relatief het grootst voor longkanker en het kleinst voor huidkanker.

Tabel: Relatieve vijfjaarsoverleving (%) naar kankervorm

Kankervorm

Diagnoseperiode
1991-1995

Diagnoseperiode
2011-2015

Huidkanker a

91,7 (90,6 - 92,6)

95,2 (94,7 - 95,7)

Melanoom

81,6 (80,5 - 82,7)

91,5 (90,9 - 92,0)

Prostaatkanker

69,4 (68,4 - 70,5)

89,1 (88,5 - 89,7)

Borstkanker

78,1 (77,5 - 78,6)

88,3 (87,8 - 88,8)

Non-hodgkinlymfomen

47,6 (46,3 - 48,8)

71,2 (70,2 - 72,2)

Baarmoederhalskanker

63,5 (61,6 - 65,2)

67,8 (65,7 - 69,8)

Dikkedarmkanker

53,4 (52,8 - 54,0)

65,8 (65,3 - 66,3)

53,5 (52,8 - 54,3)

65,1 (64,4 - 65,7)

52,8 (51,8 - 53,9)

66,6 (65,7 - 67,5)

Longkanker

12,2 (11,8 - 12,5)

20,0 (19,6 - 20,4)

Bron: NKR

  • a Huidkanker exclusief melanoom en basaalcelcarcinoom
  • Tussen haakjes en cursief staat het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI Betrouwbaarheidsinterval (Betrouwbaarheidsinterval))

Overleving van kanker neemt toe

De overlevingskansen van patiënten met kanker variëren sterk per soort kanker en zijn afhankelijk van het stadium waarin de ziekte is vastgesteld. In het algemeen geneest ongeveer de helft van alle kankerpatiënten. Hoewel de veranderingen langzaam gaan, zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten de afgelopen decennia gestegen. Redenen voor deze stijging zijn het ontdekken van kanker in een vroeger stadium, effectievere behandelingen en het feit dat een aantal vormen van kanker met lage overlevingskansen (zoals maagkanker en longkanker bij mannen) steeds minder voorkomt.


  • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer (RIVM)