Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.)

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Levensverwachting

Nederlandse bevolking 

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Eurostat

Levensverwachting

Europese bevolking 

Eurostat