Levensverwachting bij geboorte naar opleiding

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine

  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
  • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
  • Levensverwachting wordt berekend over een periode van vier jaar. In 2020 en 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.)Het is momenteel niet bekend in welke mate de pandemie invloed heeft gehad op deze uitkomsten naar onderwijsniveau.

Hoogopgeleide mannen en vrouwen leven langer

Hoogopgeleide mannen leven 6 jaar langer dan laagopgeleide mannen.  Mannen met een laag opleidingsniveau leven naar verwachting 76,7 jaar en leven mannen met een hoog opleidingsniveau naar verwachting 82,7 jaar. Hoogopgeleide vrouwen leven naar verwachting 4,8 jaar langer dan laagopgeleide vrouwen. Vrouwen met een laag opleidingsniveau leven naar verwachting 80,8 jaar tegen 85,6 jaar bij hoger opgeleide vrouwen.

Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de levensverwachting

Naarmate het opleidingsniveau hoger is, stijgt de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.), zowel bij mannen als vrouwen. Het is dus niet alleen de groep met het laagste opleidingsniveau die een lagere levensverwachting heeft. Ook de middencategorie heeft een lagere levensverwachting dan de hoogst opgeleiden.


Levensverwachting op 65 jaar naar opleiding

Sla de grafiek Levensverwachting op 65-jarige leeftijd naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine

  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
  • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
  • Levensverwachting wordt berekend over een periode van vier jaar. In 2020 en 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.)Het is momenteel niet bekend in welke mate de pandemie invloed heeft gehad op deze uitkomsten naar onderwijsniveau.

Levensverwachting op 65-jarige leeftijd hoger voor hoogopgeleiden

Verschillen in (resterende) levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) naar opleidingsniveau bestaan ook op oudere leeftijd. Er zijn dus niet alleen verschillen in levensverwachting onder de 65 jaar, maar ook op oudere leeftijd zijn er nog verschillen in levensverwachting tussen opleidingsgroepen. Mannen van 65 jaar met een laag opleidingsniveau leven gemiddeld nog 17,5 jaar, terwijl hoogopgeleide mannen op die leeftijd nog een levensverwachting van 20,5 jaar hebben. Dit is een verschil van 3 jaar. Voor vrouwen is het verschil in levensverwachting naar opleidingsniveau op 65-jarige leeftijd 2,5 jaar. Laagopgeleide vrouwen van 65 jaar leven gemiddeld nog 20,5 jaar en hoogopgeleide vrouwen van die leeftijd nog 23 jaar.


  • C.L. Zomer (red.) (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))