Totaal

Mannen

Vrouwen

Hoogste levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. voor 65-jarigen in Zeeland en Hollands-Midden

In Zeeland en regio Hollands-Midden is de levensverwachting het hoogst en in de regio Groningen het laagst. De gemiddelde levensverwachting voor 65-jarigen in Nederland in de periode 2016-2019 is 20,0 jaar. Het landelijke gemiddelde over de periode 2016-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Hoogste levensverwachting voor 65-jarigen mannen in zuid-west Nederland

In de regio's Hollands Midden en Zeeland is de levensverwachting voor mannen het hoogst en in Twente, Groningen en Regio Rotterdam-Rijnmond het laagst. De gemiddelde levensverwachting voor 65-jarige mannen in Nederland in de periode 2016-2019 is 18,8 jaar. Het landelijke gemiddelde over de periode 2016-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Hoogste levensverwachting voor 65-jarigen vrouwen in Zeeland

In de regio Zeeland is de levensverwachting voor vrouwen het hoogst en in Groningen het laagst. De gemiddelde levensverwachting voor 65-jarige vrouwen in Nederland in de periode 2016-2019 is 21,2 jaar. Het landelijke gemiddelde over de periode 2016-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Lagere levensverwachting in het noorden

In het noorden van het land zijn er relatief meer gemeenten met een lagere levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.  van 65-jarigen. Gemeenten met een hogere levensverwachting liggen meer verspreid over het land. De gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen over de periode 2016-2019 is 20,0 jaar. Het landelijke gemiddelde over de periode 2016-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Grote verschillen tussen gemeenten

Grote verschillen tussen gemeenten kunnen veroorzaakt worden door de lage aantallen sterfgevallen in kleinere gemeenten. Soms is een bepaalde waarde deels te verklaren door specifieke voorzieningen, zoals de aanwezigheid van verpleeghuizen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)