Totaal

Mannen

Vrouwen

Hoogste Levensverwachting voor 65-jarigen in Zeeland en Hollands-Midden

In Zeeland en regio Hollands-Midden is de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) het hoogst en in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburghet laagst. De gemiddelde levensverwachting voor 65-jarigen in Nederland in de periode 2018-2021 is 19,8 jaar.

Voor en mannen en vrouwen hoogste levensverwachting voor 65-jarigen in Zeeland

In de regio Zeeland is de levensverwachting voor vrouwen het hoogst voor mannen is dat in de regio Hollands-Midden. In de regio's Rotterdam-Rijnmond, Twente, Zuid-Limburg en Amsterdam is de levensverwachting voor mannen het laagst. Bij de vrouwen is deze in de regio Zuid-Limurg, Rotterdam-Rijnmond, Gelderland-Zuid en Groningen het laagst. De gemiddelde levensverwachting voor 65-jarige mannen in Nederland in de periode 2017-2020 is 18,5 jaar.  Voor 65-jarige vrouwen is het gemiddelde 21,0 jaar in de periode 2017-2020. 

Vergelijk met andere kaart


Lagere levensverwachting in het noorden

In het noorden van het land zijn er relatief meer gemeenten met een lagere levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) van 65-jarigen. Gemeenten met een hogere levensverwachting liggen meer verspreid over het land. De gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen over de periode 2018-2021 is 19,8 jaar. 

Grote verschillen tussen gemeenten

Grote verschillen tussen gemeenten kunnen veroorzaakt worden door de lage aantallen sterfgevallen in kleinere gemeenten. Soms is een bepaalde waarde deels te verklaren door specifieke voorzieningen, zoals de aanwezigheid van verpleeghuizen.

Vergelijk met andere kaart


  • Gezonde levensverwachting: regionaal
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Het landelijke gemiddelde over de periode 2018-2021 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))