Levensverwachting bij geboorte internationaal 2019

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte internationaal 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2021

  • De volgorde is gebaseerd op de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.  van mannen en vrouwen samen.

Levensverwachting Nederlandse man boven EU-gemiddelde

De levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.  bij geboorte is voor mannen in Nederland ruim twee jaar hoger dan gemiddeld in de EU Europese unie. De levensverwachting is hoog in enkele Zuid-Europese landen en Zwitserland, Noorwegen en Zweden en laag in de landen die na 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie (EU), zoals Bulgarije en Roemenië.

Levensverwachting Nederlandse vrouw gemiddeld in de EU

De levensverwachting bij geboorte is voor vrouwen in Nederland ongeveer gelijk aan het EU-gemiddelde. De positief van Nederlandse vrouwen binnen de EU is dus relatief slechter dan van Nederlandse mannen.

Lagere levensverwachting in EU in 2020 door COVID-19-pandemie

Na het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 is de levensverwachting bij de geboorte gedaald in veruit de meeste EU-lidstaten. Voor Nederland komt dit neer op een daling van 0,7 jaar ten opzichte van 2019. De grootste dalingen werden opgetekend in Spanje (-1,6 jaar vergeleken met 2019) en Bulgarije (-1,5). Deze informatie is afkomstig uit voorlopige schattingen van de levensverwachting in 2020 (Eurostat, 2021).

Mannen zwaarder getroffen door COVID-19

Mannen werden iets meer getroffen in de meeste EU-lidstaten, met de grootste afname van de levensverwachting in Bulgarije (-1,7 jaar), Letland en Polen (beide -1,5 jaar). De levensverwachting bij de geboorte is het gemiddelde aantal jaren dat een pasgeboren kind zou leven als het zou worden onderworpen aan de sterftecijfers die voor de huidige periode zijn waargenomen, gedurende de rest van zijn leven. Dit betekent dat de hierboven geschatte waarden voor de levensverwachting in 2020 zouden gelden als de in 2020 waargenomen sterftecijfers (inclusief de COVID-19-pandemie), zouden aanhouden tot het uitsterven van het in 2020 geboren cohort. 

Meer informatie


Trend levensverwachting mannen 1970-2019

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte internationaal mannen 1970-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2020; WHO-HFA, 2018 (alleen voor de trend van de EU28 De 28 Europese landen die de Europese Unie vormen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,…)

Levensverwachting Nederlandse man stijgt sinds 2000 iets sneller dan gemiddeld

In 2000 was de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.  voor mannen in Nederland 1,5 jaar hoger dan het gemiddelde in de EU Europese unie. In 2017 was dit verschil opgelopen tot 1,9 jaar. De ontwikkeling van de levensverwachtingvan mannen in de tien nieuwe EU-landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU, ligt enkele jaren achter op de levensverwachting van mannen in de rest van de EU, maar de levensverwachtingstijgt er gestaag sinds de val van de muur (1989) en de ontbinding van de Sovjet-Unie begin jaren negentig. Ondanks deze gestage stijging blijft de achterstand met de ‘oude’ EU-landen substantieel.

Lagere levensverwachtingin EU in 2020 door COVID-19-pandemie

Na het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 is de levensverwachtingbij de geboorte gedaald in veruit de meeste EU-lidstaten. Voor Nederland komt dit neer op een daling van 0,7 jaar ten opzichte van 2019. De grootste dalingen werden opgetekend in Spanje (-1,6 jaar vergeleken met 2019) en Bulgarije (-1,5). Deze informatie is afkomstig uit voorlopige schattingen van de levensverwachtingin 2020 (Eurostat, 2021).

Mannen zwaarder getroffen door COVID-19

Mannen werden iets meer getroffen in de meeste EU-lidstaten, met de grootste afname van de levensverwachtingin Bulgarije (-1,7 jaar), Letland en Polen (beide -1,5 jaar). De levensverwachtingbij de geboorte is het gemiddelde aantal jaren dat een pasgeboren kind zou leven als het zou worden onderworpen aan de sterftecijfers die voor de huidige periode zijn waargenomen, gedurende de rest van zijn leven. Dit betekent dat de hierboven geschatte waarden voor de levensverwachting in 2020 zouden gelden als de in 2020 waargenomen sterftecijfers (inclusief de COVID-19-pandemie), zouden aanhouden tot het uitsterven van het in 2020 geboren cohort. 

Meer informatie


Trend levensverwachting vrouwen 1970-2019

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte internationaal vrouwen 1970-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2020; WHO-HFA, 2018 (alleen voor de trend van de EU28 De 28 Europese landen die de Europese Unie vormen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,…)

Levensverwachting Nederlandse vrouw gelijk op met EU-gemiddelde

Tussen 2000 en 2018 ging de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.  bij geboorte voor vrouwen gelijk op met het gemiddelde van de EU Europese unie. De levensverwachting in Nederland is net als die in de EU in de periode 2000-2019 met 3 jaar gestegen. In 1970 werden Nederlandse vrouwen (niet in grafiek) nog het oudst van Europa. In de periode 1980-2000 stagneerde de levensverwachting bij vrouwen in Nederland. Dit terwijl het gemiddelde voor de EU in die periode gestaag bleef stijgen.

Lagere levensverwachtingin EU in 2020 door COVID-19-pandemie

Na het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 is de levensverwachting bij de geboorte gedaald in veruit de meeste EU-lidstaten. Voor Nederland komt dit neer op een daling van 0,7 jaar ten opzichte van 2019. De grootste dalingen werden opgetekend in Spanje (-1,6 jaar vergeleken met 2019) en Bulgarije (-1,5). Deze informatie is afkomstig uit voorlopige schattingen van de levensverwachting in 2020 (Eurostat, 2021).

Meer informatie

  • E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)