Levensverwachting bij geboorte 2020

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte internationaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2022 (code demo_mlexpec)

  • De volgorde is gebaseerd op de  levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) van mannen en vrouwen samen.

Levensverwachting Nederlandse man boven EU-gemiddelde

De  levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) bij geboorte is voor mannen in Nederland ruim twee jaar hoger dan gemiddeld in de  EU Europese unie (Europese unie). De levensverwachting is hoog in Zwitserland, Noorwegen en enkele Zuid-Europese landen en laag in de landen die na 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie (EU), zoals Bulgarije en Roemenië.

Levensverwachting Nederlandse vrouw gemiddeld in de EU

De levensverwachting bij geboorte is voor vrouwen in Nederland ongeveer gelijk aan het EU-gemiddelde. De positie van Nederlandse vrouwen binnen de EU is dus relatief slechter dan van Nederlandse mannen.


Lagere levensverwachting in EU in 2020 door COVID-19

Na het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 is de  levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) bij de geboorte gedaald in veruit de meeste  EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten. Voor Nederland komt dit neer op een daling van 0,7 jaar ten opzichte van 2019. De grootste dalingen werden opgetekend in Spanje (-1,6 jaar vergeleken met 2019) en Bulgarije (-1,5). Deze informatie is afkomstig uit voorlopige schattingen van de levensverwachting in 2020 (Eurostat, 2021). In de meeste EU-lidstaten was het effect voor mannen groter dan voor vrouwen, met de grootste afname van de levensverwachting in Bulgarije (-1,7 jaar), Letland en Polen (beide -1,5 jaar) (Eurostat, 2021). 

Levensverwachting Nederlandse man sneller gestegen dan gemiddeld

In 2000 was de levensverwachting voor mannen in Nederland 1,5 jaar hoger dan het gemiddelde in de EU. In de jaren daarna nam het verschil toe tot 2,2 in 2020. De  levensverwachting van mannen in de tien landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU, stijgt gestaag sinds de val van de muur (1989) en de ontbinding van de Sovjet-Unie begin jaren negentig. Ondanks deze gestage stijging blijft de achterstand met de ‘oude’ EU-landen substantieel.

Positie Nederlandse vrouw verslechterd

Tussen 2000 en 2020 ging de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen gelijk op met het gemiddelde van de EU. De levensverwachting in Nederland is net als die in de EU in de periode 2000-2020 met 2,4 jaar gestegen. In 1970 werden Nederlandse vrouwen (niet in grafiek) nog het oudst van Europa. In de periode 1980-2000 stagneerde de levensverwachting bij vrouwen in Nederland. Dit terwijl in veel andere landen de levensverwachting in die periode bleef stijgen.


  • E.A. van der Wilk ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))