Levensverwachting bij geboorte 2020

Sla de grafiek Levensverwachting bij geboorte 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2022 (code demo_mlexpec)

  • De volgorde is gebaseerd op de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) van mannen en vrouwen samen.

Nederlandse levensverwachting boven EU-gemiddelde

De levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) bij geboorte in Nederland ligt 1,4 jaar boven het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde. Voor mannen is de levensverwachting 2,7 jaar hoger dan gemiddeld in de EU. De levensverwachting bij geboorte is voor vrouwen in Nederland ongeveer gelijk aan het EU-gemiddelde. De positie van Nederlandse vrouwen binnen de EU is dus relatief slechter dan van Nederlandse mannen. De levensverwachting is hoog in Zwitserland, Noorwegen en enkele Zuid-Europese landen en laag in de landen die na 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie (EU), zoals Bulgarije en Roemenië.


Lagere levensverwachting in EU in 2020 door COVID-19

Na het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 is de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) bij de geboorte gedaald in veruit de meeste EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten. In de meeste EU-lidstaten was het effect voor mannen groter dan voor vrouwen, met de grootste afname van de levensverwachting in Bulgarije, Letland en Polen. In deze laatste landen is de levensverwachting in 2021 nog niet hersteld, terwijl in veel andere landen de levensverwachting wel weer stijgt.

Levensverwachting Nederlandse man sneller gestegen dan gemiddeld

In 2000 was de levensverwachting voor mannen in Nederland 1,5 jaar hoger dan het gemiddelde in de EU. In de jaren daarna nam het verschil toe tot 2,7 in 2021. De  levensverwachting van mannen in de tien landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU, stijgt gestaag sinds de val van de muur (1989) en de ontbinding van de Sovjet-Unie begin jaren negentig. Ondanks deze gestage stijging blijft de achterstand met de ‘oude’ EU-landen substantieel.

Positie Nederlandse vrouw slechter dan in jaren '80

Tussen 2000 en 2021 ging de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen gelijk op met het gemiddelde van de EU. De levensverwachting in Nederland is in de periode 2000-2021 met 2,4 jaar gestegen, in de EU met 2,1 jaar. In 1985 hoorde de levensverwachting van Nederlandse vrouwen nog bij de hoogste van Europa. In de jaren negentig stagneerde de levensverwachting bij vrouwen in Nederland, terwijl in veel andere landen de levensverwachting in die periode bleef stijgen.


  • E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))