Totaal

Mannen

Vrouwen

Levensverwachting het hoogst in regio Hollands-Midden

In regio Hollands-Midden is de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.  het hoogst en in de regio Groningen het laagst. De gemiddelde levensverwachting in Nederland voor de periode 2016-2019 is 81,8 jaar. Het landelijke gemiddelde over de periode 2016-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Levensverwachting mannen het hoogst in regio Hollands-Midden

Het hoogst is de levensverwachting van mannen in de regio Hollands-Midden en het laagst in de regio's Groningen en Zuid-Limburg. Opvallend is ook de lagere levensverwachting in regio Rotterdam-Rijnmond. Terwijl de levensverwachting van mannen in de omringende regio's in het westen van het land gemiddeld hoger ligt. De levensverwachting van mannen in de periode 2016-2019 is 80,2 jaar.  Het landelijke gemiddelde over de periode 2016-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Hoogste levensverwachting vrouwen in regio Hollands-Midden

In de regio Hollands-Midden is de levensverwachting voor vrouwen het hoogst en in Groningen het laagst. De levensverwachting van vrouwen in de periode 2016-2019 in Nederland is 83,4 jaar. Het landelijke gemiddelde over de periode 2016-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


In het noorden lagere levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.

In het noorden van Nederland en in de grotere steden is de levensverwachting over het algemeen lager. Gemeenten met een hogere levensverwachting zijn vooral te vinden in het westen van Nederland. De gemiddelde levensverwachting in Nederland in de periode 2016-2019 is 81,8 jaar. Het landelijke gemiddelde over de periode 2016-2019 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

Grote verschillen tussen gemeenten

Grote verschillen tussen gemeenten kunnen veroorzaakt worden door de lage aantallen sterfgevallen in kleinere gemeenten. Soms is een bepaalde waarde deels te verklaren door specifieke voorzieningen, zoals de aanwezigheid van verpleeghuizen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie

  • H. Giesbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)