Totaal

Mannen

Vrouwen

Levensverwachting het hoogst in regio Hollands-Midden

In regio Hollands-Midden is de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) het hoogst en in de regio Zuid-Limburg het laagst. De gemiddelde levensverwachting in Nederland voor de periode 2019-2022 is 81,6 jaar. 

Voor mannen en vrouwen hoogste levensverwachting in Hollands-Midden

In de regio Hollands-Midden is de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen het hoogst. In de regio Zuid-Limburg is de levensverwachting voor mannen en voor vrouwen het laagst. De gemiddelde levensverwachting voor mannen in Nederland in de periode 2019-2022 is 79,9 jaar.  Voor vrouwen is het gemiddelde 83,1 jaar in de periode 2019-2022. 

Vergelijk met andere kaart


In het noorden lagere Levensverwachting

In het noorden van Nederland en in de grotere steden is de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) over het algemeen lager. Gemeenten met een hogere levensverwachting zijn vooral te vinden in het westen van Nederland. De gemiddelde levensverwachting in Nederland in de periode 2019-2022 is 81,6 jaar.

Grote verschillen tussen gemeenten

Grote verschillen tussen gemeenten kunnen veroorzaakt worden door de lage aantallen sterfgevallen in kleinere gemeenten. Soms is een bepaalde waarde deels te verklaren door specifieke voorzieningen, zoals de aanwezigheid van verpleeghuizen.

Vergelijk met andere kaart


  • Gezonde levensverwachting: regionaal
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Het landelijke gemiddelde over de periode 2019-2022 kan afwijken van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht, zie methoden voor meer informatie.

  • H. Giesbers, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))