GGD

Gemeenten

Regio West-Brabant en Fryslân het minste psychisch geweld bij ouderen

In de GDD-regio's West-Brabant en Fryslân is het percentage ouderen van 65 jaar en ouder dat de afgelopen 12 maanden psychisch geweld heeft ondervonden in de thuissituatie het laagst (beide 3,5%). In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Twente (6,4%) is het percentage het hoogst. In 2020 geeft gemiddeld 4,4% van de ouderen van 65 jaar en ouder in Nederland aan, dat zij de afgelopen 12 maanden psychisch geweld ondervonden in de thuissituatie. Onder psychisch geweld verstaan we beledigd, getreiterd of uitgescholden worden.

Psychisch geweld in de thuissituatie per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 2 tot 9%.  Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Meer informatie

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M Hiemstra (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)