GGD-regio's

Gemeenten

Hoogste sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel in Groningen en Drenthe

De hoogste sterfte aan ziekten van het hartvaatstel vinden we in de regio's Groningen en Drenthe. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In de periode 2017 t/m 2020 zijn 150.010 mensen overleden aan ziekten van het hartvaatstelsel. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 37.528 sterfgevallen. Dit komt overeen met 21,7 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Daarmee is deze ziekte na kanker de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland.

Sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel per gemeente

In het westen van Nederland is de sterfte aan hart- en vaatzieken per gemeente lager dan in de rest van het land. In het noorden, oosten en zuiden zijn meer gemeenten te vinden waar de sterfte hoger is. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 


Hoogste sterfte aan coronaire hartziekten in Groningen

De hoogste sterfte aan coronaire hartziekten is geregistreerd in de regio Groningen. Vooral in het westen van Nederland is er sprake van lagere sterfte. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In de periode 2017 t/m 2020 zijn 33.080 mensen overleden aan coronaire hartziekten (CHZ Coronaire hartziekten. Aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën). (Coronaire hartziekten. Aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën).)) in Nederland. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 8.270 sterfgevallen en komt overeen met 4,9 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Coronaire hartziekten (CHZ) vallen onder de hoofdgroep ziekten van het hartvaatstelsel en zijn de meest voorkomende ziekten van het hartvaatstelsel. Het meest kenmerkend zijn vernauwingen in de kransslagaders (coronairarterieën).  De belangrijkste doodsoorzaak binnen de coronaire hartziekten is het acuut hartinfarct


Hoogste sterfte aan acuut hartinfarct in Groningen en Gooi en Vechtstreek

De hoogste sterfte aan een acuut hartinfarct is geregistreerd in de regio's roningen en Gooi en Vechtstreek. De regio's Hollands Midden en Hollands Noorden kennen de laagste sterfte aan een acuut hartinfarct. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 19.705 mensen overleden aan een acuut hartinfarct. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 4.926 sterfgevallen en komt overeen met 2,9 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Het acuut hartinfarct is daarmee binnen de groep coronaire hartziekten (CHZ Coronaire hartziekten. Aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën). (Coronaire hartziekten. Aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën).)) de belangrijkste doodsoorzaak. Coronaire hartziekten vallen weer onder de hoofdgroep ziekten van het hartvaatstelsel.


Laagste sterfte aan beroerte in Hollands Noorden

De regio Hollands Noorden heeft de laagste sterfte aan beroerte. Bijna alle andere regio's die laag scoren liggen in het westen van het land. De hoogste sterfte aan een beroerte is geregistreerd in de regio Zuid-Limburg. Andere regio’s waar de sterfte aan beroerte relatief hoog is liggen in het oosten van het land. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 36.560 mensen overleden aan beroerte. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 9.140 sterfgevallen en komt overeen met 5,3 sterfgevallen per 10.000 inwoners..


Laagste sterfte aan hartfalen in het westen en midden van Nederland

In het westen en midden van Nederland is de sterfte aan hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. ) het laagst. De laagste sterfte is geregistreerd in Amsterdam en Haaglanden. De drie noordelijk regio's (Groningen, Fryslân en Drenthe) kennen de hoogste sterfte. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 29.600 mensen overleden aan  hartfalen. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 7.400 sterfgevallen en komt overeen met 4,3 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


Laagste sterfte aan overige hartziekten in het westen van Nederland

De laagste sterfte aan overige hartziekten is geregistreerd in het westen van Nederland. De regio’s Hollands Midden, Amsterdam en Haaglanden kennen het laagste cijfer. De regio's 3 noordelijk regio's Groningen, Fryslân en Drenthe en de regio Zuid-Limburg kennen de hoogste sterfte aan overige hartziekten. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 52.020 mensen overleden aan overige hartziekten. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 13.005 sterfgevallen en komt overeen met 7,5 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Binnen de groep overige hartziekten is hartfalen de belangrijkste doodsoorzaak. 


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning