GGD-regio's

Gemeenten

Sterfte door niet-natuurlijke doodsoorzaken hoogst in regio's in Noord-Holland

De meeste sterfgevallen door niet-natuurlijke doodsoorzaken zijn geregistreerd in de regio's in Noord-Holland (Hollands Noorden, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtsreek en Amsterdam) en in de regio Gelderland-Zuid. Regio's met een lage sterfte door niet-natuurlijke doodsoorzaken liggen verspreid over het land. Het laagste sterftecijfer door niet-natuurlijke doodsoorzaken is geregistreerd in Zeeland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 34.305 personen door niet-natuurlijke doodsoorzaken overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 8.576 sterfgevallen en komt overeen met 5,0 sterfgevallen per 10.000 inwoners.

Sterfte door niet-natuurlijke doodsoorzaken per gemeente

Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 


Minste sterfte door ongevallen in Zeeland

Het laagste sterftecijfer door ongevallen is geregistreerd in regio's Zeeland, Groningen en Fryslân. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor Gelderland-Zuid en de regio's in Noord-Holland het hoogste sterftecijfer door ongevallen gemeld. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020  23.400 personen door ongevallen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 5.850 sterfgevallen en komt overeen met 3,4 sterfgevallen per 10.000 inwoners. De sterfte door ongevallen valt onder sterfte aan niet-natuurlijke doodsoorzaken. De totale sterfte door ongevallen is onder andere toe te schrijven aan sterfte door vervoersongevallen en sterfte door accidentele val.


Minste vervoersongevallen in het westen van Nederland

De laagste sterftecijfers door vervoersongevallen zijn geregistreerd in het westen van het land. Het laagst is de sterfte door vervoersongevallen in de regio Gooi en Vechtstreek. Regio's met een hoge sterfte door vervoersongevallen liggen verspeid over het land. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek wordt voor Drenthe het hoogste sterftecijfer door vervoersongevallen gemeld. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 2.775 personen door vervoersongevallen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 694 sterfgevallen en komt overeen met 0,4 sterfgevallen per 10.000 inwoners. De sterfte door vervoersongevallen valt onder sterfte door ongevallen.


In Hollands Noorden en Gooi en Vechtstreek de meeste sterfte door accidentele val

Regio's met een hoge sterfte door een accidentele val zijn vooral te vinden in het westen van het land. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's Hollands Noorden en Gooi en Vechtstreek het hoogste sterftecijfer door een accidentele val gemeld. Het laagste sterftecijfer door een accidentele val is geregistreerd in de regio Zeeland. In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 18.620 personen door een accidentele val overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 4.655 sterfgevallen n komt overeen met 2,7 sterfgevallen per 10.000 inwoners.. De sterfte door een accidentele val valt onder sterfte door ongevallen. Een accidentele val is een ongeval waarbij een persoon onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt.


In Zeeland meeste sterfte door zelfdoding

Regio's met een hoge sterfte door zelfdoding liggen over het land verspreid. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Zeeland het hoogste sterftecijfer door zelfdoding gemeld. Het laagste sterftecijfer door zelfdoding is geregistreerd in regio Zuid-Holland Zuid. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek 7.380 personen door zelfdoding overleden in de periode 2017 t/m 2020. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 1.845 sterfgevallen en komt overeen met 1,1 sterfgevallen per 10.000 inwoners. De sterfte door zelfdoding valt onder sterfte door niet-natuurlijke doodsoorzaken


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)