Interactief overzicht regionale sterftecijfers

Op VZinfo worden de regionale sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht (zie: sterfte door niet-natuurlijke doodsoorzaken, ongevallen, vervoersongevallen, accidentele val en zelfdoding). Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio beschikbaar. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

Sterfte door niet-natuurlijke doodsoorzaken per gemeente

Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.H.D. Plasmans (RIVM)