Sterfte door uitwendige oorzaken internationaal

Sla de grafiek Sterfte door uitwendige oorzaken 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: V01-Y89

Sterfte door uitwendige oorzaken hoger dan EU-gemiddelde

De totale sterfte door uitwendige oorzaken (letsels en vergiftigingen) in Nederland is hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere sterfte bij vrouwen in Nederland ten opzichte van het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde. Letsels en vergiftigingen vormen een brede groep van doodsoorzaken en de sterfte in Nederland is relatief gunstig voor bijvoorbeeld verkeersongevallen en arbeidsongevallen. Landen in het westen en zuiden van de EU vertonen over het algemeen een lagere sterfte door uitwendige oorzaken dan landen in het oosten van de EU. De sterfte is het hoogst in Slovenië en de Baltische staten en het laagst in Spanje, Malta en Italië.


Sterfte aan hart- en vaatziekten internationaal 2021

Sla de grafiek Sterfte aan hart- en vaatziekten 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: I00-I99

Sterfte aan hart- en vaatziekten in Nederland laag

De sterfte aan hart- en vaatziekten is laag in Nederland vergeleken met andere landen in de Europese Unie. Voor alle EU Europese unie (Europese unie)-landen geldt dat de sterfte aan hart- en vaatziekten hoger is bij mannen dan bij vrouwen. De sterfte is duidelijk hoger in Oost- dan in West-Europa.


Sterfte aan kanker internationaal

Sla de grafiek Sterfte aan kanker 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD10-code: C00-C97

Sterfte aan kanker in Nederland hoger dan EU-gemiddelde

De sterfte aan kanker is in Nederland hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Zwitserland, Malta, Luxemburg en Zweden rapporteren de laagste sterftecijfers en Hongarije, Kroatië en Letland de hoogste. Na hart- en vaatziekten is kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de EU Europese unie (Europese unie) (Eurostat, 2024). Sinds 2007 overlijden in Nederland de meeste mensen aan nieuwvormingen (kanker en goedaardige tumoren) (zie: Sterfte naar ziektegroepen). Mogelijke verklaringen voor internationale verschillen zijn verschillen in het vóórkomen van risicofactoren en verschillen in screening en diagnostiek (Dyba et al. 2021Dyba, T., Randi, G., Bray, F, Martos, C., Giusti, F., Nicholson, N., Gavin, A, Flego, M., Neamtiu, L., Dimitrova, N, Carvalho, Ferlay, J, Bettio, M., The European cancer burden in 2020: Incidence and mortality estimates for 40 countries and 25 major cancers (2021)).

Verwachte absolute stijging, maar relatieve daling kankersterfte in EU-landen

In absolute zin zal de sterfte aan kanker de komende jaren naar verwachting blijven stijgen, zowel in Nederland als in de rest van de EU. Deze verwachting is grotendeels gebaseerd op de toenemende levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.). Kanker komt meer voor bij oudere mensen en deze maken een steeds groter deel uit van de bevolking. Gecorrigeerd voor deze veranderingen in de leeftijdsverdeling van de EU-bevolking, zal de sterfte door kanker naar verwachting geleidelijk dalen (Carioli et al. 2020Carioli, G., Bertuccio, P., Boffetta, P., Levi, F., La Vecchia, C., Negri, E., Malvezzi, M., European cancer mortality predictions for the year 2020 with a focus on prostate cancer. (2020)). Daarom spreken we van een relatieve daling.


Internationale vergelijking sterfte door ziekten van de ademhalingswegen

Sla de grafiek Sterfte door ziekten van de ademhalingswegen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: J00-J99

Sterfte door ziekten van de ademhalingswegen rond het EU-gemiddelde

De sterfte door ziekten van de ademhalingswegen ligt in Nederland rond het gemiddelde van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). De sterfte is het hoogst in Slowakije en Roemenië. Opvallend laag is de sterfte in Finland en Slovenië.


 • E.A. van der Wilk (RIVM)
 • M.M. Harbers (RIVM)