Hoogste sterfte aan infectieziekten in Zuid-Limburg

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Zuid-Limburg het hoogste sterftecijfer aan infectieziekten gemeld. Het laagste sterftecijfer aan infectieziekten is geregistreerd in Zeeland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 12.735 personen aan infectieziekten overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.184 sterfgevallen en komt overeen met 1,8 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Infectieziekten zijn ziekten die in het algemeen als besmettelijk of overdraagbaar worden beschouwd. 


Laagste sterfte aan dementie in Flevoland

Het laagste sterftecijfer aan dementie is geregistreerd in de regio Flevoland. De hoogste sterfte aan dementie is geregisteerd in de regio's Twente en Gooi en Vechtstreek. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 64.015 personen door dementie overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 16.004 sterfgevallen en komt overeen met 9,3 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


Hoogste diabetes sterfte in Flevoland, Amsterdam en IJsselland

De hoogste sterfte aan diabetes mellitus is geregistreerd in de regio's Flevoland, Amsterdam en IJsselland. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden de laagste sterfte aan diabetes mellitus gemeld. In vooral het westen en midden van het land vinden we, buiten de grote steden, meerdere regio's met een lage sterfte aan diabetes. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 11.000 mensen een diabetes mellitus overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 2.750 sterfgevallen en komt overeen met 1,6 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


Laagste sterfte aan psychische stoornissen in Hollands Noorden

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Hollands Noorden de laagste sterfte aan psychische stoornissen gemeld. De hoogste sterfte aan psychische stoornissen is geregistreerd in de regio Twente. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 50.055 mensen aan psychische stoornissen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 12.514 sterfgevallen en komt overeen met 7,2 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


In Rotterdam en Gelderland-Zuid de meeste sterfte aan ziekten van de spijsverteringsorganen

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's Rotterdam en Gelderland-Zuid het hoogste sterftecijfer aan ziekten van de spijsverteringsorganen gemeld. Het laagste sterftecijfer aan ziekten van de spijsverteringsorganen is geregistreerd in regio's Kennemerland en Zeeland. In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 18.760 personen aan ziekten van de spijsverteringsorganen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 4.690 sterfgevallen en komt overeen met 2,7 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Ziekten van de spijsverteringsorganen bestaan uit ziekten van het maagdarmkanaal en aanverwante organen zoals de blindedarm, lever en galblaas. 


Brabant-Zuidoost minste sterfte aan ziekten van urinewegen en geslachtsorganen

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Brabant-Zuidoost de laagste sterfte aan ziekten van urinewegen en geslachtsorganen gemeld. De hoogste sterfte is geregistreerd in de regio's Groningen en Zaanstreek-Waterland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 13.260  personen aan ziekten van urinewegen en geslachtsorganen overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld ongeveer 3.315 sterfgevallen en komt overeen met 1,9 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


Hoogste sterfte aan ziekten van het zenuwstelsel in Hollands Noorden

De hoogste sterfte aan het zenuwstelsel is geregistreerd in de regio Hollands Noorden. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's  Limburg-Noord en Twente de laagste sterfte aan ziekten van het zenuwstelsel gemeld. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 34.585 personen door ziektn van het zenuwstelsel overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 8.646 sterfgevallen en komt overeen met 5,0 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Bij deze groep van doodsoorzaken moet gedacht worden aan de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), epilepsie en gezichts- en gehoorstoornissen. 


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)