GGD-regio's

Gemeenten

Hoogste kankersterfte in Groningen

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Groningen het hoogste sterftecijfer aan kanker gemeld. De laagste sterfte aan kanker is geregistreerd in de regio Zeeland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In de periode 2017 t/m 2020 zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in Nederland 179.295 mensen overleden aan kanker. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 44.981 sterfgevallen en komt overeen met 26,0 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland, gevolgd door ziekten van het hartvaatselsel.

In veel gemeenten in Groningen hogere sterfte aan kanker

Vooral in Groningen is een cluster van gemeenten te vinden met gemiddeld hogere sterftecijfers dan het landelijk gemiddelde. Verder liggen de gemeenten met lage en hoge sterftecijfers aan kanker verspreid over het land. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Vergelijk met andere kaart


Sterfte aan alvleesklierkanker het hoogst westen en noorden van Nederland

Regio's met een hoge sterfte aan alvleesklierkanker liggen geconcentreerd in het westen en noorden van Nederland. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid het hoogste sterftecijfer aan alvleesklierkanker gemeld. De laagste sterfte wordt geregistreerd in de regio's Limburg-Noord en West-Brabant. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 11.705 personen aan alvleesklierkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 2.926 sterfgevallen en komt overeen met 1,7 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


Lage sterfte aan borstkanker zuiden van Nederland

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's in het zuiden en rond de grote steden in het westen van het land de laagste sterfte aan borstkanker gemeld. De regio's die hoog scoren liggen verspreid over het land, met regio’s Drenthe en IJsselland als de hoogst scorenden. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 12.285 vrouwen aan borstkanker overleden.  Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.071 sterfgevallen en komt overeen met 3,5 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker waaraan vrouwen in Nederland overlijden.


Sterfte aan dikkedarmkanker het hoogst in Groningen

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Groningen het hoogste sterftecijfer aan dikkedarmkanker gemeld. De regio's die ook hoger scoren dan het landelijk gemiddelde bevinden zich met name in het oosten en noorden van Nederland. De laagste sterfte wordt geregistreerd in de regio's Amsterdam en IJsselland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 19.625 personen aan dikkedarmkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 4.906 sterfgevallen en komt overeen met 2,8 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


Hoogste sterfte aan longkanker in Zuid-Limburg

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor Zuid-Limburg het hoogste sterftecijfer aan longkanker gemeld. De laagste sterfte aan longkanker is geregistreerd in de regio Zeeland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 41.085 personen aan longkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 10.271 sterfgevallen en komt overeen met 5,9 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Longkanker is daarmee de kankervorm waar de meeste mensen in Nederland aan overlijden.  

Vergelijk met andere kaart


Laagste sterfte aan kanker lymfatisch en bloedvormend weefsel in Zeeland en Brabant

Regio's met een lage sterfte aan kanker van het lymfatisch en bloedvormend weefsel zijn in Zeeland en Brabant te vinden. In de regio Groningen is het sterftecijfer het hoogst. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 bijna 14.470 personen aan kanker van het lymfatisch en bloedvormend weefsel. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.600 sterfgevallen en komt overeen met 2,1 sterfgevallen per 10.000 inwoners.

Lymfkliercellen en beenmergcellen

Kanker wordt doorgaans benoemd naar het orgaan waar de ziekte ontstaat, maar bij kanker van het lymfatisch en bloedvormend weefsel is het soort cel dat aan de ziekte ten grondslag ligt van belang. Er kunnen grofweg twee typen cellen worden onderscheiden, de lymfatische cellen (’lymfkliercellen’) en myeloïde cellen (’beenmergcellen’). 


Sterfte aan maagkanker hoogst in Zuid-Limburg

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Zuid-Limburg de hoogste sterfte aan maagkanker gemeld. Andere regio's met een hoge sterfte aan maagkanker liggen verspreid over Nederland. De sterfte aan maagkanker is het laagst in de regio's Hollands Midden en Gooi en Vechtsreek. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 4.735 personen aan maagkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 1.184 sterfgevallen en komt overeen met 0,7 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


Lage sterfte aan prostaatkanker in Zaanstreek-Waterland

De regio met de laagste sterfte aan prostaatkanker is Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zijn regio's met een lage sterfte vooral geconcentreerd in het zuiden van het land. De hoogste sterfte is geregistreerd in de regio IJsselland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 11.730 mannen aan prostaatkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 2.932 sterfgevallen en komt overeen met 3,4  sterfgevallen per 10.000 inwoners. Prostaatkanker is daarmee na longkanker de meest voorkomende vorm van kanker waaraan mannen in Nederland overlijden. 


Sterfte aan slokdarmkanker het laagst in Zuid-Limburg en Brabant-Zuidoost

De laagste sterfte wordt geregistreerd in de regio's Zuid-Limburg en Brabant-Zuidoost. Regio's met een hoge sterfte aan slokdarmkanker liggen vooral in het noorden en zuidwesten van het land. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de Groningen het hoogste sterftecijfer aan slokdarmkanker gemeld. In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 7.870 personen aan slokdarmkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 1.968 sterfgevallen en komt overeen met 1,1 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

  • H. Giesbers
  • C.M. Deuning