Vaccinatiegraad afgenomen

De vaccinatiegraad is lager dan vorig jaar. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maakt zich zorgen om deze daling. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziekten te voorkomen. Het RIVM vindt het daarom belangrijk dat alle betrokken partijen uitzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen.

Het RIVM weet niet precies hoeveel lager de vaccinatiegraad is. Dat komt doordat het sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem ontvangt. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. Het aantal vaccinaties dat niet kan worden meegeteld, is nu nog vrij klein. Een groot deel van de kinderen heeft namelijk al vóór 2022 de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties gehad.

Geen wettelijke vaccinatieplicht

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) krijgen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar inentingen tegen twaalf infectieziekten aangeboden: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio)), bof, mazelen, rodehond (BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond)), infectie met Haemophilus influenzae type b (Hib Haemophilus influenza type b (Haemophilus influenza type b)), hepatitis B (HepB), meningokokkenziekte (MenACWY), pneumokokkenziekte (Pneu) en baarmoederhalskanker veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)). In Nederland wordt met vrijwillige vaccinatie een hoge vaccinatiegraad bereikt. Vaccinatie vindt meestal plaats op het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters.

Tabel 1: Vaccinatiegraad (%) zuigelingen naar vaccinatie per cohort, op basis van op persoon geregistreerde vaccinaties (exclusief anonieme vaccinaties).

Zuigelingen
Cohort DKTP Hib HepBd Pneu BMR MenC/ MenACWY Volledig e
1995 95,9 95,9     96,1    
1996 95,9 96,1     95,8    
1997 95,6 95,7     95,6    
1998 95,3 95,5     95,6    
1999 95,2 95,3     95,4    
2000 95,1 95,3     95,2    
2001 95,3 95,5     95,8 56,2a  
2002 95,8

96,0

    96,3 95,5  
2003 94,3b 95,4b 15,2   95,4b 94,8b  
2004 94,0 95,0 17,1   95,9 95,6  
2005 94,5 95,1 17,9   96,0 95,9  
2006 95,2 95,9 18,6  94,4c 96,2 96,0  
2007 95,0 95,6 19,3 94,4 96,2 96,1  
2008 95,4 96,0 19,4 94,8 95,9 95,9  
2009 95,4 96,0 19,5 94,8 95,9 95,9  
2010 95,5 96,1 19,7 95,1 96,1 96,0  
2011 95,4 95,9 51,4 95,0 96,0 95,8  
2012 94,8 95,4 94,5 94,4 95,5 95,3  
2013 94,2 94,9 93,8 93,8 94,8 94,6  
2014 93,5 94,2 93,1 93,6 93,8 93,5 91,2
2015 92,6 93,4 92,2 92,8 92,9 92,6 90,2
2016 92,4 93,1 92,0 92,6 92,9 92,6 90,2
2017 92,6 93,5 92,3 93,0 93,6 93,2 90,8
2018 93,1 93,8 93,0 93,3 93,6 93,3 91,3
2019f 92,7 93,3 92,7 92,6 92,7 92,8 90,6
2020g gram (gram) 88,0 89,6 88,2 90,0 89,4 89,4 84,2

a  Alleen zuigelingen geboren na 1 juni 2001 kwamen in aanmerking, omgerekend betekent dit een landelijk percentage van 96,3%.
b  Vanaf cohort 2003 wordt gerapporteerd op basis van het nieuwe informatiesysteem en de vaccinatietoestand op individuele leeftijd.
c  Alleen voor zuigelingen geboren op of na 1 april 2006.
d  Percentage van het totale cohort. In 2011 is universele hepatitis B vaccinatie ingevoerd; voorheen werden risicogroepen gevaccineerd.
e  Kerncijfer volledige deelname zuigelingen: alle vaccinaties volgens RVP-schema ontvangen voor het bereiken van de 2-jarige leeftijd.
f  Zonder leeftijdsgrens, situatie 3 maart 2022. Het informed consent beïnvloedt deze cijfers (exclusief anonieme vaccinaties; onderrapportage daadwerkelijke vaccinatiegraad). Het effect is nog beperkt, omdat het gaat over kinderen die voor een groot deel voor 1-1-2022 de adviesleeftijd voor vaccinatie bereikten.
g  Zonder leeftijdsgrens, situatie 7 maart 2023. Het informed consent beïnvloedt deze cijfers (exclusief anonieme vaccinaties; onderrapportage daadwerkelijke vaccinatiegraad). Het effect is nog beperkt, omdat het gaat over kinderen die voor een groot deel voor 1-1-2022 de adviesleeftijd voor vaccinatie bereikten.


Tabel 2: vaccinatiegraad (%) kleuters, schoolkinderen en adolescenten naar vaccinatie per cohort, op basis van op persoon geregistreerde vaccinaties (exclusief anonieme vaccinaties). 

  Kleuters
(5 jaar)
Schoolkinderen
(10 jaar)
Adolescente meisjes (14 jaar) Adolescenten (15 jaar)
  D(K)TP aK acellulair kinkhoestvaccin (acellulair kinkhoestvaccin) DTP Difterie, tetanus, pertussis (Difterie, tetanus, pertussis) BMRc HPV MenACWY
Cohort revac basisa totaalb          
1995 94,5       93,0d 92,9d    
1996 94,4       92,5 92,5    
1997 94,4       92,6 92,5 56,0  
1998 95,1     92,1 93,5 93,0 58,1  
1999 95,2     93,0 93,4 93,1 58,9  
2000 92,5d 1,4d 93,9d 89,3d 92,2 92,1 61,0  
2001 92,1 1,6 93,7 90,8 93,0 92,6 61,0  
2002 91,5 1,6 93,1 91,0 93,1 92,9 53,4  
2003 91,9 2,0 93,9 Xe 92,7 92,4 45,5  
2004 91,7 2,6 94,3   92,7 92,7 45,5  
2005 92,0 2,6 94,7   92,0 92,0 53,0  
2006 92,3 2,1 94,4   90,8 90,9 63,1 84,3f
2007 92,3 2,4 94,7   90,0 90,1 66,4f 81,3g
2008 92,0 2,4 94,4   89,5 89,5 63,6g  
2009 91,9 2,4 94,1   89,7 89,7    
2010 91,5 2,1 93,7   88,9 89,0    
2011 91,1 2,1 93,2   89,7f 89,7f    
2012 90,4 2,3 92,7   85,0g 85,1g    
2013 90,3 2,2 92,5          
2014 89,9 2,4 92,2          
2015 89,4 2,6 92,0          
2016 89,0f 2,3 91,2f          
2017 87,1g 2,1 89,1g          

a Kinderen die basisimmuniteit pas bereiken op de leeftijd van 2-5 jaar en daarom niet in aanmerking komen voor revaccinatie (=revac).
b Voldoende beschermd (=som gerevaccineerd + basisimmuun 2-5 jaar).
c Vanaf cohort 1995 wordt over de tweede BMR-vaccinatie gerapporteerd.
d Vanaf cohort 2000 voor kleuters en cohort 1995 voor schoolkinderen wordt gerapporteerd op basis van het nieuwe informatiesysteem en de vaccinatietoestand op individuele leeftijd.
e Sinds 1 september 2006 wordt bij kleuters uitsluitend een combinatievaccin DaKTP gebruikt en wordt geen losse aK meer gegeven.
f  Zonder leeftijdsgrens, situatie 3 maart 2022. Het informed consent beïnvloedt deze cijfers (exclusief anonieme vaccinaties; onderrapportage daadwerkelijke vaccinatiegraad). Het effect is nog beperkt, omdat het gaat over kinderen die voor een groot deel voor 1-1-2022 de adviesleeftijd voor vaccinatie bereikten.
g  Zonder leeftijdsgrens, situatie 7 maart 2023. Het informed consent beïnvloedt deze cijfers (exclusief anonieme vaccinaties; onderrapportage daadwerkelijke vaccinatiegraad). Het effect is nog beperkt, omdat het gaat over kinderen die voor een groot deel voor 1-1-2022 de adviesleeftijd voor vaccinatie bereikten.

Informed consent

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontvangt sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. Het aantal vaccinaties dat niet kan worden meegeteld, is nu nog vrij klein doordat kinderen grotendeels al vóór 2022 voor de RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)-vaccinaties zijn uitgenodigd.

Het is belangrijk voorzichtig te zijn bij de interpretatie van verschillen tussen regio’s of gemeenten en verschillen tussen jaren binnen eenzelfde regio of gemeente. Dit kunnen daadwerkelijke verschillen zijn maar ze kunnen ook deels veroorzaakt worden door de mate waarin op regionaal niveau informed consent wordt geregistreerd. De mate van informed consent is niet alleen afhankelijk van de bereidheid van gevaccineerden en/of de ouder(s) om toestemming te geven voor gegevensuitwisseling maar ook van de inspanning van de betreffende JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie(s) om toestemming te verkrijgen en verschilt ook per vaccinsoort.

  • E.A. van Lier (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)