Grafiek Vaccinatiegraad influenza bij ouderen internationaal 2020

Sla de grafiek Vaccinatiegraad influenza ouderen internationaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat (code hlth_ps_immu), 2022; zie bronverantwoording

In Nederland worden personen van 60 jaar en ouder uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Voor de internationale vergelijking is gekeken naar het percentage personen van 65 jaar en ouder die de vaccinatie hebben ontvangen.

Vaccinatiegraad influenza relatief hoog in Nederland, maar bijna overal onder streefnorm

In Nederland laten relatief veel mensen van 65 jaar en ouder zich tegen influenza vaccineren. De vaccinatiegraad is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Redenen voor de relatief hoge vaccinatiegraad in Nederland zijn onder andere de persoonlijke uitnodiging door de huisarts, de financiële vergoeding voor huisartsen per gevaccineerde, en het kosteloos zijn van de vaccinatie voor de risicogroepen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie streven ernaar om in alle Europese landen 75% van de ouderen te vaccineren tegen influenza. Deze streefnorm wordt alleen in Denemarken gehaald.


Internationale vergelijking vaccinatiegraad DKT 2020

Sla de grafiek Vaccinatiegraad DKT 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: World Health Statistics, 2022

  • DKT: Difterie, Kinkhoest, Tetanus. (In het Engels  DTP Difterie, tetanus, pertussis (Difterie, tetanus, pertussis): Diphtheria, Tetanus, Pertussis)
  • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's

Nederlandse vaccinatiegraad DTP laag in vergelijking met EU

In een internationale vergelijking van de vaccinatiegraad voor difterie, kinkhoest en tetanus (DKT) neemt Nederland een vrij lage positie in. De vaccinatiegraad is voor DKT in alle landen boven de 90%, behalve in Oostenrijk en Roemenië. In sommige landen (zoals België) wordt de vaccinatiegraad bepaald met vragenlijsten onder de bevolking. Andere landen, waaronder Nederland, hebben een landelijk dekkend vaccinatieregister op individueel niveau. Dit beperkt de vergelijkbaarheid tussen landen ( Hagenaars et al. 2018 Hagenaars, L. L., Harbers, M. M., Achterberg, P. W., van den Brink, C. L., Jeurissen, P. P. T., Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief, Bilthoven (2018) ).

Vaccinatiegraad in Europese landen gestegen, maar schommelt in veel landen

Over het algemeen is de vaccinatiegraad bij kinderen in Europese landen gestegen tussen 2005 en 2020, al schommelt het percentage gevaccineerde kinderen sinds een paar jaar in sommige Europese landen, waaronder Nederland (WHO, 2022).


Internationale vergelijking vaccinatiegraad mazelen

Sla de grafiek Vaccinatiegraad mazelen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: World Health Statistics, 2022

  • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

WHO-norm van 95% wordt niet in heel Europa gehaald

De vaccinatiegraad voor de  BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond) (bof, mazelen, rodehond) is in Nederland laag vergeleken met andere  EU Europese unie (Europese unie)-landen. De WHO-norm van 95%, nodig om mazelen uit te bannen, wordt bij de vaccinatie op zuigelingenleeftijd nationaal niet gehaald. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Lichte daling van gevaccineerde zuigelingen

De vaccinatiegraad onder zuigelingen is na 2014 voor zowel  DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio (Difterie, kinkhoest, tetanus, polio) als BMR licht gedaald ( Hagenaars et al. 2018 Hagenaars, L. L., Harbers, M. M., Achterberg, P. W., van den Brink, C. L., Jeurissen, P. P. T., Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief, Bilthoven (2018) ; van Lier et al. 2020 van Lier, E.A., Kamp, L., Oomen, P. J., Giesbers, H., van Vliet, J.A., Drijfhout, I.H., Zonnenberg-Hoff, I. F., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019, Bilthoven (2020) ). Ook in andere Europese landen daalt de vaccinatiegraad ( WHO 2017 WHO, Immunization highlights: European Vaccine Action Plan progress report for 2016, Kopenhagen (2017) ).


Vaccinatiegraad HPV-vaccinatie 2020

Sla de grafiek Vaccinatiegraad HPV*-vaccinatie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron:  WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage (WUENIC): HPV vaccination coverage

  • HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus): Humaan papillomavirus
  • Het betreft schattingen van WHO/UNICEF van het percentage van de doelgroep (kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar) dat minimaal één dosis van het vaccin heeft ontvangen.

Vaccinatiegraad HPV in Nederland gemiddeld in EU

De Nederlandse vaccinatiegraad van de Europese landen die HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)-vaccinatie aanbieden ligt ongeveer in het midden. De hoogste percentages zijn te vinden in Malta, Noorwegen en Portugal. De grootste groep landen heeft een vaccinatiegraad tussen de 58 en 73%. Bulgarije wijkt af met het laagste percentage van 3%.

HPV-vaccinatie voorkomt veel baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker is de op één na meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen van 15 tot en met 44 jaar in de Europese Unie en leidt jaarlijks tot 33.000 nieuwe gevallen en 15.000 doden.  Meer dan 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door HPV (humaan papillomavirus). HPV-vaccinatie kan meer dan 90% van de baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan, voorkomen. In de Europese Unie wordt HPV-vaccinatie aangeboden in 2 doses met een interval van 6 maanden bij kinderen van 9 tot en met 14 jaar of in 3 doses aan mensen van 16 jaar en ouder ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-website: HPV, 2022).


  • E.A. van der Wilk, red. ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))