Grafiek Vaccinatiegraad influenza bij ouderen internationaal 2019

Sla de grafiek Vaccinatiegraad influenza bij ouderen internationaal 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat (code hlth_ps_immu), 2021; zie bronverantwoording

In Nederland worden personen van 60 jaar en ouder uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Voor de internationale vergelijking is gekeken naar het percentage personen van 65 jaar en ouder die de vaccinatie hebben ontvangen.

Vaccinatiegraad relatief hoog in Nederland, maar overal onder streefnorm

In Nederland laten relatief veel mensen van 65 jaar en ouder zich tegen influenza vaccineren. De vaccinatiegraad is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Redenen voor de relatief hoge vaccinatiegraad in Nederland zijn onder andere de persoonlijke uitnodiging door de huisarts, de financiële vergoeding voor huisartsen per gevaccineerde, en het kosteloos zijn van de vaccinatie voor de risicogroepen ( van Essen et al. 2003 van Essen, GA., Kroneman, M., Paget, W. J., Influenza vaccination in Europe: an inventory of strategies to reach target populations and optimise vaccination uptake. (2003) ; European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2014 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Implementation of the Council Recommendation on seasonal influenza vaccination, Stockholm (2014) ). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie streven ernaar om in alle Europese landen 75% van de ouderen te vaccineren tegen influenza. Deze streefnorm wordt in geen enkel EU Europese unie-land gehaald.

Meer informatie

Internationale vergelijking vaccinatiegraad DKT

Sla de grafiek Vaccinatiegraad 1-jarigen voor DKT internationaal 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health Statistics

  • DKT: Difterie, Kinkhoest, Tetanus. (In het Engels DTP Difterie, tetanus, pertussis: Diphtheria, Tetanus, Pertussis)
  • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

Nederlandse vaccinatiegraad vrij laag in vergelijking met andere EU-landen

In een internationale vergelijking van de vaccinatiegraad voor difterie, kinkhoest en tetanus (DKT) neemt Nederland een vrij lage positie in. De vaccinatiegraad is voor DKT in alle landen boven de 90%, behalve in Oostenrijk (82%). In sommige landen (zoals België) wordt de vaccinatiegraad bepaald met vragenlijsten onder de bevolking. Andere landen, waaronder Nederland, hebben een landelijk dekkend vaccinatieregister op individueel niveau. Dit beperkt de vergelijkbaarheid tussen landen ( Hagenaars et al. 2018 Hagenaars, L. L., Harbers, M. M., Achterberg, P. W., van den Brink, C. L., Jeurissen, P. P. T., Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief, Bilthoven (2018) ).

Vaccinatiegraad in Europese landen gestegen, maar recent ook dalingen

Over het algemeen is de vaccinatiegraad bij kinderen in Europese landen gestegen tussen 2005 en 2015, al daalt het percentage gevaccineerde kinderen sinds een paar jaar in sommige Europese landen, waaronder Nederland ( WHO 2017 WHO, Immunization highlights: European Vaccine Action Plan progress report for 2016, Kopenhagen (2017) ).

Meer informatie


Internationale vergelijking vaccinatiegraad mazelen

Sla de grafiek Vaccinatiegraad 1-jarigen voor mazelen 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: OECD Health Statistics

  • De leeftijd van vaccineren kan verschillen per land, vanwege verschillen in vaccinatieschema's 

WHO-norm van 95% wordt niet in heel Europa gehaald

De vaccinatiegraad voor de BMR Bof, mazelen, rodehond (bof, mazelen, rodehond) is in Nederland laag vergeleken met andere EU Europese unie-landen. De WHO-norm van 95%, nodig om mazelen uit te bannen, wordt bij de vaccinatie op zuigelingenleeftijd nationaal niet gehaald. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Lichte daling van gevaccineerde zuigelingen

De vaccinatiegraad onder zuigelingen is na 2014 voor zowel DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio als BMR licht gedaald ( Hagenaars et al. 2018 Hagenaars, L. L., Harbers, M. M., Achterberg, P. W., van den Brink, C. L., Jeurissen, P. P. T., Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief, Bilthoven (2018) ; van Lier et al. 2020 van Lier, E. A., Kamp, L., Oomen, P. J., Giesbers, H., van Vliet, J. A., Drijfhout, I. H., Zonnenberg-Hoff, I. F., de Melker, H.E., Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019, Bilthoven (2020) ). Ook in andere Europese landen daalt de vaccinatiegraad ( WHO 2017 WHO, Immunization highlights: European Vaccine Action Plan progress report for 2016, Kopenhagen (2017) ).

Meer informatie

  • M. de Lange (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • W. van der Hoek (RIVM)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)