Diabetes mellitus type 2 ontstaat vaak door een ongezonde leefstijl. Overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) draagt bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van diabetes type 2. Diabetes type 1 lijkt (nog) niet te kunnen worden voorkómen.

Diabetes mellitus type 2 kan voorkómen en/of uitgesteld worden door een gezonde leefstijl aan te nemen. Preventie van diabetes mellitus type 2 richt zich daarom vooral op leefstijlfactoren, zoals het bereiken van een gezond gewicht. De initiatieven zijn voornamelijk op hoogrisicogroepen toegespitst, zoals mensen met prediabetes Mensen met licht verhoogde glucosewaarden met een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2. (Mensen met licht verhoogde glucosewaarden met een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.), mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten en mensen met overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2). Onderstaande informatie over preventie en beleid richt zich voornamelijk op diabetes type 2, omdat dit type veelal te voorkómen is. Hierbij ligt de focus ook op de preventie van overgewicht, omdat overgewicht een belangrijk risicofactor is voor het ontstaan van diabetes.

Beleid op overgewicht en diabetes

Overgewicht

Regionale preventie

Interventies

Vroegopsporing en behandeling

Internationaal

Organisaties

Studies en rapporten

Overig

  • A.M.W. Spijkerman (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T.C.H. Hazekamp, red. (RIVM)