Internationale vergelijking alcoholgebruik

Sla de grafiek Alcoholgebruik internationaal 2016-2018 over en ga naar de datatabel

Bron: EU28 De 28 Europese landen die de Europese Unie vormen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,… (De 28 Europese landen die de Europese Unie vormen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,…)-gemiddelde: WHO European Health for All Database (WHO-HFA), 2020
Bron overige cijfers: GISAH, 2020

  • Het betreft de gemiddelde consumptie voor de jaren 2016, 2017 en 2018
  • De indicator in GISAH: "Alcohol, recorded per capita (15+) consumption (in litres of pure alcohol), three-year average"

Alcoholgebruik in Nederland ligt onder het EU-gemiddelde

Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking ligt in Nederland onder het gemiddelde van de Europese Unie. Sommige cijfers in Europa worden vertekend door alcoholtoerisme. In Noord-Europese landen speelt dit verschijnsel door de lage accijnzen in bijvoorbeeld Estland en Letland en de hoge accijnzen in Finland. Ook in Luxemburg valt het cijfer voor alcoholconsumptie hoger uit door de verkoop van alcohol aan Belgen, Fransen en Duitsers van over de grens, vanwege de lagere belastingen in Luxemburg. 

Alcoholconsumptie afgeleid van productie, import, export en verkoopcijfers

Bij deze internationale vergelijking is alcoholconsumptie afgeleid van productie, import, export en verkoopcijfers die via accijnsgegevens zijn verkregen. Het gaat hier om het aantal liters pure alcohol per persoon (15 jaar en ouder) per jaar. Voor de internationale vergelijkbaarheid van de alcoholconsumptie zijn dranken zoals bier, wijn en sterke drank omgerekend naar liters pure alcohol.


Internationale vergelijking bingedrinken

Sla de grafiek Bingedrinken internationaal 2016 over en ga naar de datatabel

Bron: Global Information System on Alcohol and Health (GISAH)WHO 2018WHO, Global status report on alcohol and health 2018 (2018)

  • Bingedrinken: Minimaal 60 gram of meer pure alcohol op minimaal één enkele gelegenheid in de afgelopen 30 dagen.  De hoeveelheid van 60 gram komt overeen met ongeveer 6 standaard glazen.
  • Gestandaardiseerd naar leeftijd

Relatief weinig bingedrinkers in Nederland

In vergelijking met andere EU Europese unie (Europese unie)- en EFTA-landen zijn er in Nederland relatief weinig bingedrinkers onder de bevolking van 15 jaar en ouder. Dit blijkt uit schattingen van de WHO (GISAHWHO 2018WHO, Global status report on alcohol and health 2018 (2018)). Bingedrinken is hier gedefinieerd als het drinken van minimaal 60 gram of meer pure alcohol op minimaal één enkele gelegenheid in de afgelopen 30 dagen. De hoeveelheid van 60 gram pure alcohol komt overeen met ongeveer 6 standaard glazen alcohol. 


Nederlandse jongeren drinken vaker dan gemiddeld alcohol

Op de maat “minstens tien keer alcohol drinken in de maand voorafgaand aan de peiling” stond Nederland in 2019 op de tiende plek van EU Europese unie (Europese unie)-landen die deelnemen aan de ESPAD-studie (ESPAD-Group 2020ESPAD-Group, ESPAD Report 2019 — Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Luxembourg (2020)). Met 8,1% scoorden Nederlandse scholieren boven het ESPAD-gemiddelde (6,6%). Wel daalde dit percentage voor Nederland van 25% in 2003 naar 8,1% in 2019. Deze cijfers zijn afkomstig van de ESPAD-studie, het European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs.


Recent dronkenschap onder Nederlandse jongeren iets boven gemiddeld

Nederlandse jongeren gaven iets vaker dan gemiddeld aan de afgelopen maand minimaal één keer dronken te zijn geweest. Nederland stond hiermee in 2019 op de achtste plek van EU Europese unie (Europese unie)-landen in de ESPAD-studie, het European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Met ongeveer 15% scoorden Nederlandse scholieren net boven het gemiddelde voor 34 Europese landen (14%) (ESPAD-Group 2020ESPAD-Group, ESPAD Report 2019 — Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Luxembourg (2020)). Wat betreft dronkenschap “ooit in het leven” scoorden Nederlandse jongeren met 72% juist onder het ESPAD-gemiddelde (79%). Met de hoeveelheid (pure) alcohol per drinkgelegenheid scoort Nederland hoog, namelijk 6,6 centiliter. Gemiddeld was dit 4,6 centiliter. Denemarken spant hier de kroon met 8,8 centiliter (ESPAD-Group 2020ESPAD-Group, ESPAD Report 2019 — Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Luxembourg (2020)). Deze totale hoeveelheid alcohol per drinkgelegenheid wordt geschat aan de hand van de zelfgerapporteerde hoeveelheid die de jongeren dronken, rekeninghoudend met het type alcohol (bier, wijn, cider of sterke drank).


  • E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. Harbers, red. (RIVM)