Wisselend beeld overmatig alcoholgebruik naar inkomen

Bovenstaande grafieken presenteren cijfers over overmatig alcoholgebruik in 2022 naar inkomensklasse. Overmatig alcoholgebruik betekent het drinken van meer dan 21 glazen alcohol per week voor mannen, of meer dan 14 glazen per week voor vrouwen. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Resultaten van deze toetsing zijn:

Vrouwen

 • Bij vrouwen (totaalgroep) geldt dat overmatig alcoholgebruik het meeste voorkomt bij de hoogste inkomensklasse ten opzichte van de andere inkomensklassen. 
 • Dit is ook terug te zien bij vrouwen van 65 jaar en ouder. In deze groep komt overmatig alcoholgebruik in de hoogste inkomensklasse ruim twee keer vaker voor dan in de laagste inkomensklasse (10,2% tegenover 4,8% respectievelijk).
 • Bij 45- tot en met 64-jarige vrouwen komt overmatig alcoholgebruik ook het meeste voor in de hoogste inkomensklasse ten opzichte van de andere inkomensklassen, met als uitzondering de laagste inkomensklasse.

Mannen

 • Bij mannen is het beeld bij overmatig alcoholgebruik wisselend. Over het algemeen geldt dat overmatig alcoholgebruik vaker voorkomt bij mannen in de laagste inkomensklasse ten opzichte van de hoogste inkomensklasse. Dit beeld is omgedraaid vergeleken met vrouwen.
 • Bij  45- tot en met 64-jarige mannen komt overmatig alcoholgebruik ook vaker voor in de laagste inkomensklasse ten opzichte van de hoogste inkomensklasse.
 • Bij mannen in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder lijkt een omgekeerd patroon aanwezig te zijn waarbij overmatig alcoholgebruik meer voorkomt bij de hoogste inkomensklasse vergeleken met de laagste tot en met de middelste inkomensklasse. 

Wisselend beeld overmatig alcoholgebruik naar werksituatie

De grafiek presenteert cijfers van 2022 over overmatig alcoholgebruik naar werksituatie. Overmatig alcoholgebruik betekent het drinken van meer dan 21 glazen alcohol per week voor mannen, of meer dan 14 glazen per week voor vrouwen. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

 • Overmatig alcoholgebruik komt meer voor bij mannen in de leeftijdsgroep 45- tot en met 64-jarigen zonder betaald werk (11%) dan met betaald werk (7,7%).
 • Bij vrouwen in de leeftijdsgroep 25- tot en met 44-jarigen is dit beeld precies omgedraaid, hier komt overmatig alcoholgebruik meer voor bij vrouwen met betaald werk (4,2%), dan vrouwen zonder betaald werk (2,1%).

 • M.J. Buijs (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Zomer (RIVM)
 • V. Hermans, red (RIVM)