Van de volwassenen drinkt 6,7% overmatig alcohol

In 2023 dronk 6,7% van de 18-plussers overmatig alcohol: 8,5% van de mannen en 4,9% van de vrouwen. Overmatig drinken betekent meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (mannen), of meer dan 14 glazen per week (vrouwen). Overmatig drinken komt het meest voor bij jongvolwassenen onder de 30 jaar en het minst bij 75-plussers.

44% van de volwassenen drinkt maximaal één glas per dag

Van de totale bevolking boven de 18 jaar drinkt 44% geen alcohol of maximaal één glas per dag: 34,5% van de mannen en 53,3% van de vrouwen (niet in grafiek). De Gezondheidsraad adviseert mensen om geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Dit advies is bedoeld om chronische ziekten te voorkomen (Gezondheidsraad 2015 Gezondheidsraad, Richtlijnen goede voeding 2015, Den Haag (2015)).

Verkoop van alcohol bestaat vooral uit de verkoop van bier

Per hoofd van de bevolking (let op: vanaf 0 jaar) wordt per jaar 7,1 liter pure alcohol geconsumeerd. Gemiddeld gaat het om 3,3 liter pure alcohol uit bier, 2,5 liter uit wijn en 1,3 liter uit gedistilleerde drank. Deze cijfers zijn gebaseerd op de verkoopcijfers van alcohol in 2022 (STAP, geraadpleegd maart 2024) . 


Meer mannen dan vrouwen drinken overmatig

In alle volwassen leeftijdsgroepen is het aandeel mannen dat overmatig drinkt groter dan het aandeel vrouwen. Overmatig drinken betekent meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (mannen), of meer dan 14 glazen per week (vrouwen). De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn het kleinst bij de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder. Bij mannen tot en met 29 jaar komt overmatig drinken het meest voor; bij vrouwen van 30 tot en met 49 jaar het minst.  


Geslacht

Sla de grafiek Overmatig drinkers volwassenen naar geslacht 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend overmatige drinkers volwassenen naar leeftijd 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de Covid-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de leefstijl van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Overmatig alcoholgebruik daalt in de afgelopen 8 jaar

Tussen 2014 en 2022 is het percentage overmatige drinkers bij volwassenen gedaald. Deze daling is significant voor mannen, vrouwen, de totale groep volwassenen en voor alle leeftijdsgroepen afzonderlijk. Overmatig drinken betekent voor mannen meer dan 21 glazen alcohol drinken per week en voor vrouwen meer dan 14 glazen per week.


  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • V. Hermans, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)