GGD-regio

Gemeenten

  • De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Meeste overmatige drinkers in GGD-regio Twente

Het percentage overmatige drinkers is het hoogst in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio Twente (7,8%). In GGD-regio Flevoland is het percentage het laagst, namelijk 4,2%. In 2020 is gemiddeld 6,2% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland een overmatige drinker. Je bent een overmatige drinker als je meer dan 14 glazen per week (vrouwen) of 21 glazen per week (mannen) drinkt. Per gemeente varieert het percentage van 3 tot 13%. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de ggd-kaart te klikken.  

Overmatige drinkers per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 3 tot 13%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


GGD-regio

Gemeenten

  • De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.
  • Het percentage drinkers dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag (richtlijn gezonde voeding (2015))

Meeste drinkers volgens de richtlijn in GGD-regio Flevoland

Het percentage drinkers dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag (richtlijn gezonde voeding (2015)) is het hoogst in Flevoland (52,6%). In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio's Kennemerland, Brabant-Zuidoost, Hart voor Brabant, Hollands Noorden en Gooi- en Vechtstreek wordt het minst vaak volgens de richtlijn gedronken (minder dan 40,3%). In 2020 wordt gemiddeld door 43,4% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland volgens de richtlijn gedronken. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de ggd-kaart te klikken. 

Drinkers volgens de richtlijn per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 29 tot 56%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Alcoholgebruik volgens richtlijn per wijk

De kaart presenteert cijfers over alcoholgebruik volgens richtlijn. Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder dat geen of maximaal een glas alcohol per dag drinkt.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters ( van de Kassteele et al. 2017 van de Kassteele, J, Zwakhals, L, Breugelmans, O, Ameling, C, van den Brink, C., Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression (2017) ).

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart hiernaast kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Cijfers op buurtniveau

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers worden hier ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente.   

Wanneer komen nieuwe cijfers?

Vanaf eind juni 2021 zijn landelijke en regionale cijfers beschikbaar op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020 (zie ook RIVM-Statline). Cijfers op wijk- en buurtniveau zullen in het vierde kwartaal van 2021 worden gepubliceerd.

Vergelijk deze kaart met


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • C. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)