GGD-regio's

Gemeenten

Overmatige drinkers per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is 7,1% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland een overmatige drinker. Iemand wordt als overmatige drinker aangemerkt als zij per week meer dan 14 glazen (voor vrouwen) of meer dan 21 glazen (voor mannen) alcohol drinken. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 5,2 tot 8,6%. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.  

Overmatige drinkers per gemeente

Per gemeente varieert het percentage volwassenen dat overmatig alcohol drinkt van 3,4  tot 17,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


GGD-regio's

Gemeenten

Drinkers volgens de richtlijn per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 voldoet 42,5% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland aan de alcoholrichtlijn. Iemand voldoet aan de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad wanneer diegene geen of maximaal één glas alcohol per dag drinkt. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 38,3 tot 50,6%. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken. 

Drinkers volgens de richtlijn per gemeente

Per gemeente varieert het percentage volwassenen dat voldoet aan de alcoholrichtlijn van 27,4 tot 57,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Alcoholgebruik per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat (overmatige drinkers en drinkers volgens alcoholrichtlijn). Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012, 2016 en 2020.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red.  (RIVM)
  • H. Giesbers, red.  (RIVM)