Geslacht

Sla de grafiek Alcoholgebruik scholieren naar geslacht 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

 • Binge-drinken: afgelopen maand één keer of vaker vijf glazen of meer op één gelegenheid gedronken
 • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Leeftijd

Sla de grafiek Alcoholgebruik scholieren naar leeftijd 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

 • Binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid. (Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid.): afgelopen maand één keer of vaker vijf glazen of meer op één gelegenheid gedronken
 • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Bijna de helft van de scholieren heeft ervaring met alcohol

Van alle leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft bijna de helft (48%) ooit alcohol gedronken: 49% van de jongens en 46% van de meisjes. Meer dan een kwart van de leerlingen van 12 tot en met 16 jaar (28%) heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken. Ongeveer eenvijfde van de leerlingen dronk in de afgelopen maand weleens vijf glazen of meer bij één gelegenheid (het zogenaamde binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid (Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid)). Er zijn geen verschillen in alcoholgebruik tussen jongens en meisjes. Zoals te verwachten is, neemt het alcoholgebruik met de leeftijd toe. 


 

Trend alcoholgebruik scholieren

Sla de grafiek Trend alcoholgebruik scholieren 2003-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM,2003-2015 en 2019; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM, 2017 en 2021

 • Percentage drinkers: ooit in het leven, in de afgelopen maand of in de afgelopen maand minstens één keer minstens vijf glazen bij één gelegenheid (binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid (Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid))
 • De intervallen tussen de meetjaren zijn niet overal gelijk.
 • De laatste HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Alcoholgebruik jongeren sinds 2015 nauwelijks veranderd

In 2021 hadden beduidend minder scholieren in het voortgezet onderwijs ervaring met het gebruik van alcohol (48%) dan in 2003 (84%).  De afname vond met name plaats tussen 2011 (66%) en 2015 (45%). In de jaren na 2015 is het percentage dat ooit gedronken heeft vrij constant gebleven. Dit geldt ook voor het percentage recente drinkers (afgelopen maand) en het percentage binge drinkers.


Alcoholgebruik studenten 2023 - hbo en wo uitgesplitst

Sla de grafiek Alcoholgebruik studenten 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijsRIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Trimbos-instituut 

Eén op de tien studenten drinkt overmatig

Eén op de tien hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs)- of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)-studenten dronk in 2023 overmatig: meer dan 21 glazen alcohol per week voor mannen en meer dan 14 glazen voor vrouwen. Zwaar drinken komt voor bij 16% van de studenten. Zij drinken ten minste één keer per week zes of meer glazen alcohol (mannen) of vier of meer glazen (vrouwen) op een dag. Van de studenten die in de afgelopen twaalf maanden alcohol hebben gedronken, was er bij 39% sprake van mogelijk gevaarlijk of schadelijk alcoholgebruik, en bij 4% mogelijke afhankelijkheid van alcohol. Dit is gemeten met de Alcohol Use Disorders Identification Screening Test (AUDIT) (Nuijen et al. 2023Nuijen, Verweij, Dopmeijer, van Wamel, A., Schouten, F., Buijs, M., van der Horst, M., van den Brink, C.L., Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023, Bilthoven (2023)).


 • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • S.A.F.M. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
 • K. Monshouwer (Trimbos-instituut)
 • V. Hermans, red. (RIVM)
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)