Drinken volgens de richtlijn 

De richtlijn van de Gezondheidsraad adviseert om geen alcohol te drinken of niet meer dan één glas per dag.


Overmatige drinkers

Onder overmatige drinkers wordt verstaan: personen die meer dan 14 glazen per week (voor vrouwen) en 21 (voor mannen) glazen alcohol drinken.


Zware drinkers

Onder zware drinkers wordt verstaan: personen die minstens  één keer per week ten minste vier (voor vrouwen) en zes (voor mannen) glazen alcohol op één dag drinken.


Binge drinken

Binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid. (Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid.) wil zeggen het drinken van vijf glazen alcohol of meer tijdens één enkele gelegenheid.

In de HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie wordt met binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid (Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid) bedoeld: afgelopen maand één keer of vaker vijf glazen of meer op één gelegenheid gedronken.

In de internationale vergelijking (volwassenen) gebaseerd op de EHIS European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête) (European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête))-studie wordt gebruikt gemaakt van een iets andere definitie, namelijk "zwaar episodisch drinken". Dit wordt gedefinieerd als het innemen van het equivalent van meer dan 60 gram pure ethanol (ongeveer 6 glazen alcohol) tijdens één enkele gelegenheid, in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête (Eurostat Metadata, 2023). 


Problematisch alcoholgebruik

Onder problematisch alcoholgebruik wordt  verstaan:

  • Al het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar;
  • Al het alcoholgebruik door zwangere vrouwen;
  • Overmatig drinken;
  • Zwaar drinken;
  • Regelmatig binge drinken (d.w.z. minstens vijf glazen bij één gelegenheid minstens één keer per maand);
  • Een drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke klachten en/of psychische of sociale problemen en dat een adequate aanpak van bestaande problemen verhindert.

Dronkenschap (ESPAD)

De grafiek "Dronkenschap onder jongeren" gaat over het percentage jongeren dat zegt de afgelopen 30 dagen minimaal één keer dronken te zijn geweest.

De onderliggende vraag in de vragenlijst is: "On how many occasions (if any) have you been intoxicated from drinking alcoholic beverages, for example staggered when walking, not being able to speak properly, throwing up or not remembering what happened?”

Vrij vertaald: "Bij hoeveel gelegenheden (als die er waren) was je zodanig dronken door het drinken van alcohol, dat je bijvoorbeeld zwalkend liep, niet in staat was om normaal te praten, dat je moest overgeven of dat je je niet kon herinneren wat er was gebeurd?"


Alcoholgerelateerde ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes

ICD-10

Beschrijving

F10 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door het gebruik van alcohol
G31.2 Degeneratie van zenuwstelsel door alcoholgebruik
G62.1 Alcoholische polyneuropathie
I42.6 Alcoholische cardiomyopathie
K29.2 Alcoholische gastritis
K70.0 Alcoholische vetlever
K70.1 Alcoholische hepatitis
K70.2 Alcoholische leverfibrose en leversclerose
K70.3 Alcoholische levercirrose
K70.4 Alcoholische leverinsufficiëntie
K70.9 Alcoholische leverziekten, ongespecificeerd
K86.0 Alcoholische pancreasontsteking
Q86.0 Foetaal-alcoholsyndroom (dysmorfisch)
T51.0 Toxisch gevolg van ethanol
T51.1 Toxisch gevolg van methanol
X45 Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan alcohol
X65 Opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan alcohol
Y15 Vergiftiging door en blootstelling aan alcohol - opzet niet bepaald