Alcoholgebruik naar geslacht, leeftijd en inkomen

Sla de grafiek Overmatig alcoholgebruik naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Alcoholgebruik naar geslacht en inkomen totaal

Sla de grafiek Overmatig alcoholgebruik naar geslacht en inkomen totaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Wisselend beeld overmatig alcoholgebruik naar inkomen

De grafiek presenteert cijfers over overmatig alcoholgebruik over 2020 naar inkomensklasse. Overmatig alcoholgebruik betekent meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (mannen), of meer dan 14 glazen per week (vrouwen). Over het algemeen is het aandeel mannen dat overmatig drinkt groter dan het aandeel vrouwen. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Resultaten van deze toetsing zijn:

  • Bij vrouwen komt overmatig alcoholgebruik het meest voor bij de hoogste inkomensklasse. Uitzondering hierop is de groep 25 tot en met 44-jarigen waar bij de laagste en de hoogste inkomenklasse ongeveer evenveel overmatig alcoholgebruik voorkomt. Bij vrouwen in leeftijdsgroep 65 jaar en ouder komt overmatig alcoholgebruik in de hoogste inkomensklasse ruim twee keer vaker voor als in de laagste inkomensklasse, 10,0% tegenover 3,9% respectievelijk.
  • Bij mannen is het beeld bij overmatig alcoholgebruik wisselend.  In de leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar komt overmatig alcoholgebruik vaker voor bij de laagste inkomensklasse dan de hoogste inkomensklasse. In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder is dit beeld precies andersom en komt overmatig alcoholgebruik het meest voor bij de hoogste inkomensklasse.

Alcoholgebruik naar werksituatie

Sla de grafiek Alcoholgebruik naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Wisselend beeld overmatig alcoholgebruik naar werksituatie

De grafiek presenteert cijfers over 2020 over overmatig alcoholgebruik naar werksituatie. Overmatig alcoholgebruik betekent meer dan 21 glazen alcohol per week drinken (mannen), of meer dan 14 glazen per week (vrouwen). De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Overmatig alcoholgebruik komt meer voor bij mannen in de leeftijdsgroep 45 tot en met 64 jaar zonder werk (10,3%) dan met werk (7,1%). Bij vrouwen in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 44 jaar is dit beeld precies omgedraaid, hier komt overmatig alcoholgebruik meer voor bij vrouwen met werk (3,3%), dan vrouwen zonder werk (2,4%).

  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. van der Noordt (RIVM)