In het kort

  • Naar schatting 545.900 patiënten met COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten))

  • 17.500 nieuwe patiënten met emfyseem en 5.600 met chronische bronchitis in 2021

  • Tussen 2011-2021  aantal personen met COPD (bekend bij de huisarts) afgenomen

  • In 2022 6.700 mensen overleden aan COPD

  • COPD op nummer vier in top tien ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).)

  • Roken is de belangrijkste risicofactor voor COPD

  • De sterfte aan COPD in Nederland ligt boven het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde

  • In 2019 bedroegen de zorguitgaven voor COPD 753 miljoen euro

  • Beduidend minder ziekenhuisopnamen voor COPD in 2020