GGD-regio

Per gemeente

Meeste gezichtsbeperkingen in GGD-regio Zuid-Limburg

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Zuid-Limburg is het percentage volwassenen met een gezichtsbeperking het hoogst (6,9%). Ook de GGD-regio Noord-Limburg en vier stedelijke GGD-regio's is het percentage volwassenen met een gezichtsbeperking hoog (6,1%-6,8%). De in GGD-regio Gooi- en Vechtstreek heeft met 3,9% relatief de minste volwassenen van 18 jaar en ouder met een gezichtsbeperking. In 2020 heeft gemiddeld 5,4% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland een gezichtsbeperking. Zij hebben aangegeven grote moeite te hebben met het lezen van kleine letters in de krant of met herkennen van iemands gezicht op een afstand van vier meter. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gezichtsbeperkingen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 2 tot 9%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Gezichtsbeperkingen per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat. Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012 en 2016.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M Hiemstra (RIVM)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • C. Deuning  (RIVM)