GGD-regio

Per gemeente

Meeste mensen met een beperking in bewegen in regio Zuid-Limburg

Het percentage volwassenen met één of meer beperkingen in bewegen is het hoogst in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Zuid-Limburg (13,0%) en het laagst in de GGD-regio's Hollands-Midden en Utrecht (beide 7,3%). In 2020 heeft gemiddeld 9,0% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland één of meer beperkingen in bewegen. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Beperkingen in bewegen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 4 tot 17%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Beperkingen in bewegen per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat. Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012, 2016 en 2020.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • C. Deuning  (RIVM)