Hoogste sterfte aan coronaire hartziekten in Groningen

De hoogste sterfte aan coronaire hartziekten is geregistreerd in Groningen. Vooral in het westen van Nederland is er sprake van lagere sterfte. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 35.800 mensen overleden aan coronaire hartziekten (CHZ Coronaire hartziekten. Aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën).). Dat zijn jaarlijks gemiddeld 8.950 sterfgevallen. Coronaire hartziekten (CHZ) vallen onder de hoofdgroep ziekten van het hartvaatstelsel en zijn de meest voorkomende ziekten van het hartvaatstelsel. Het meest kenmerkend zijn vernauwingen in de kransslagaders (coronairarterieën). De belangrijkste doodsoorzaak binnen de coronaire hartziekten is het acuut hartinfarct

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Hoogste sterfte aan acuut hartinfarct in Groningen en Friesland

De regio IJsselland kent de laagste sterfte aan een acuut hartinfarct. De hoogste sterfte aan een acuut hartinfarct is geregistreerd in Groningen en Friesland. In Nederland zijn volgens de CBSDoodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 21.500 mensen overleden aan een acuut hartinfarct. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 5.375 sterfgevallen. Het acuut hartinfarct is daarmee binnen de groep coronaire hartziekten (CHZ Coronaire hartziekten. Aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronairarteriën).) de belangrijkste doodsoorzaak. Coronaire hartziekten vallen weer onder de hoofdgroep ziekten van het hartvaatstelsel.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • H. Giesbers (RIVM)