Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht (zie: coronaire hartziekten en acuut hartinfarct). Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

In 2021 ruim 8.000 doden door coronaire hartziekten

In 2021 stierven 8.029 personen door coronaire hartziekten. Het grootste deel (60%) van de sterfte was het gevolg van een acuut hartinfarct; daaraan stierven 4.796 mensen.

Tabel: Sterfte coronaire hartziekten naar type 2021

Type Totaal Mannen Vrouwen
  absoluut per 100.000 absoluut per 100.000 absoluut per 100.000
Totaal coronaire hartziekten (I20-I25) 8.029 45,8 5.005 57,4 3.024 34,3
Acuut hartinfarct (I21 en I22) 4.796 27,4 2.938 33,7 1.858 21,1
Overige coronaire hartziekten (I20, I23-I25) 3.233 18,4 2.067 23,7 1.166 13,2

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23)

  • Cijfers zijn voorlopig

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)