Interactief overzicht sterftecijfers

Op VZinfo worden de sterftecijfers voor een selectie van doodsoorzaken gepresenteerd in een interactief overzicht (zie: coronaire hartziekten en acuut hartinfarct). Voor alle onderwerpen zijn sterftecijfers beschikbaar naar leeftijd en geslacht. Naast de huidige situatie zijn er per ziekte/aandoening ook trends beschikbaar.

In 2022 ongeveer 8.300 doden door coronaire hartziekten

In 2022 stierven 8.299 personen door coronaire hartziekten. Het grootste deel (60%) van de sterfte was het gevolg van een acuut hartinfarct; daaraan stierven 4.978 mensen.

Tabel: Sterfte coronaire hartziekten naar type 2022

Type Totaal Mannen Vrouwen
  absoluut per 100.000 absoluut per 100.000 absoluut per 100.000
Acuut hartinfarct (I21 en I22) 4.978 28,1 2.939 33,4 2.039 22,9
Overige coronaire hartziekten (I20, I23-I25) 3.321 18,8 2.121 24,1 1.200 13,5
Totaal coronaire hartziekten (I20-I25) 8.299 46,9 5.060 57,5 3.239 36,4
Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2023-07-10)
  • Cijfers zijn voorlopig

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)