Coronaire hartziekten op nummer één in toptien ziektelast

In de toptien van ziekten die de grootste ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) veroorzaken staan coronaire hartziekten op de eerste plaats. Zij zijn verantwoordelijk voor het grootste aantal DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)’s in Nederland in 2018. Bij mannen staan coronaire hartziekten op de eerste plaats en bij vrouwen op de vierde plaats. De DALY is een samengestelde maat voor gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met de ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte. Het grootste deel (67%) van de door coronaire hartziekten veroorzaakte ziektelast wordt gevormd door de jaren geleefd met coronaire hartziekten (ziektejaarequivalenten).

Meer informatie

  • H.B.M. Hilderink (RIVM)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)