Geslacht

Sla de grafiek Cannabisgebruik scholieren 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

 • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Leeftijd

Sla de grafiek Cannabisgebruik scholieren naar leeftijd 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

 • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Bijna één op de tien scholieren heeft ooit cannabis gebruikt

Van de leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft één op de tien (10%) ooit cannabis gebruikt, ongeveer evenveel jongens als meisjes. Eén op de 18 leerlingen (bijna 6%) heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek nog cannabis gebruikt. 
Cannabisgebruik neemt toe met de leeftijd. Onder de 12-jarigen heeft minder dan 2% ervaring met cannabisgebruik. Dit percentage neemt toe tot 28% van de 16-jarigen. Ook het gebruik in de afgelopen maand stijgt met het ouder worden. Dit recente gebruik neemt toe van minder dan 1% onder de 12-jarigen tot 15% onder de 16-jarigen. 


Trend cannabisgebruik ooit in het leven 2003-2021

Sla de grafiek Trend cannabisgebruik ooit in het leven scholieren 2003-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2003-2015 en 2019; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM, 2017, 2021

 • De intervallen tussen de meetjaren zijn niet overal gelijk.
 • De laatste HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

 

Cannabisgebruik bij scholieren neemt niet langer af

Het percentage 12- tot en met 16-jarigen dat ooit cannabis heeft gebruikt was in 2021 (10%) lager dan in 2003 (17%). De afname deed zich met name voor in de periode 2003-2015. Sinds 2015 ligt het percentage 12- tot en met 16-jarigen dat ervaring heeft met het gebruik van cannabis rond de 10% en neemt niet langer af. Deze trend is zowel bij jongens als bij meisjes te zien. 


Gebruik van drugs anders dan cannabis ooit in het leven 2019 en 2021

Sla de grafiek Gebruik van drugs anders dan cannabis ooit in het leven 2019 en 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2019; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM, 2021

 • Meetjaren: 2019 voor cocaïne, amfetamine, en paddo's; 2021 voor ecstasy en lachgas
 • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

Eén op de 20 scholieren heeft ervaring met lachgas 

Van de scholieren van 12 tot en met 16 jaar heeft ongeveer één op de 20 ooit lachgas gebruikt (5%). Dit percentage is het hoogst onder de 16-jarigen (9%, niet in figuur, zie Boer et al. 2022Boer, M., Dorsselaer, S., de Looze, M., de Roos, S., Brons, H., van den Eijnden, R., Monshouwer, K, Huijnk, W., ter Bogt, T., Vollebergh, W., Stevens, G., HBSC 2021 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2022) ).  Minder scholieren gebruiken ecstasy, cocaïne, amfetamine of paddo's (<2%). Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes in het gebruik van ecstasy of lachgas. Wel is het gebruik van cocaïne, amfetamine en paddo's hoger onder jongens dan onder meisjes (Rombouts et al. 2019Rombouts, Dorsselaer, S., Scheffers - van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M, Monshouwer, K, Jeugd en riskant gedrag 2019, Utrecht (2019)).  


  Trend andere drugs dan cannabis ooit in leven scholieren 2003-2021

  Sla de grafiek Trend andere drugs dan cannabis ooit in leven scholieren 2003-2021 over en ga naar de datatabel

  Bron: Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM, 2003-2015 en 2019; HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM, 2017, 2021

  • De intervallen tussen de meetjaren zijn niet overal gelijk. Niet van alle jaren zijn cijfers beschikbaar.
  • De laatste HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de leefstijl van scholieren beïnvloed.

  Gebruik lachgas sterk afgenomen in 2021 

  Het percentage scholieren dat ooit lachgas heeft gebruikt is in 2021 sterk afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Het percentage scholieren dat ervaring heeft met ecstasy, cocaïne, amfetamine of paddo's  is stabiel gebleven (Boer et al. 2022Boer, M., Dorsselaer, S., de Looze, M., de Roos, S., Brons, H., van den Eijnden, R., Monshouwer, K, Huijnk, W., ter Bogt, T., Vollebergh, W., Stevens, G., HBSC 2021 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2022)Rombouts et al. 2019Rombouts, Dorsselaer, S., Scheffers - van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M, Monshouwer, K, Jeugd en riskant gedrag 2019, Utrecht (2019)).  


  Drugsgebruik studenten 2021

  Sla de grafiek Drugsgebruik studenten 2021 over en ga naar de datatabel

  Bron: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijsRIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Trimbos-instituut en GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland

  Meer dan de helft van de studenten gebruikte ooit cannabis

  Meer dan de helft van de studenten in het hoger onderwijs (hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) en wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)) heeft ooit cannabis gebruikt.  Eenderde van de studenten gebruikte in het afgelopen jaar cannabis en 17% in de afgelopen maand. Van de overige drugs hebben studenten het meest ervaring met lachgas en ecstasy.  Bij het drugsgebruik in het afgelopen jaar springt ecstasy er het meest uit naast cannabis. Studenten zijn ondervraagd tijdens de coronacrisis; dit kan invloed hebben op de antwoorden. Van de studenten die cannabis gebruiken, geeft 23% aan dat ze minder cannabis zijn gaan gebruiken door de coronacrisis of coronamaatregelen, terwijl 28% aangeeft juist meer cannabis te zijn gaan gebruiken (Dopmeijer et al. 2022Dopmeijer, Nuijen, Busch, Tak, van Hasselt, N., Verweij, Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport 2: Middelengebruik, Bilthoven (2022)).


  • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S.A.F.M. van Dorsselaer (Trimbos)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)