Eenzaamheid naar opleiding

Sla de grafiek Eenzaamheid naar opleiding 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD'en, CBS en RIVM

  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
  • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)

Eenzaamheid naar opleiding en leeftijd

Sla de grafiek Eenzaamheid naar leeftijd en opleiding 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD'en, CBS en RIVM

  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
  • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)

Meer eenzaamheid bij laagopgeleiden

De grafiek presenteert cijfers over 2022 over eenzaamheid naar opleiding. Eenzaamheid betreft matige en (zeer) sterke eenzaamheid samengenomen. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Resultaten van deze toetsing zijn:

  • Eenzaamheid komt het meest voor bij laagopgeleiden.  Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk.
  • Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt neemt af bij een hoger opleidingsniveau. Bij mannen en vrouwen in alle leeftijdsgroepen ervaren laagopgeleiden meer eenzaamheid dan middelbaaropgeleiden, en ervaren middelbaaropgeleiden meer eenzaamheid dan hoogopgeleiden. Zo ervaart 64,7% van de laagopgeleide vrouwen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar eenzaamheid tegenover 42,3% van de hoogopgeleide vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep.

  • C.L. Zomer, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)