Eenzaamheid bij scholieren 2021

Sla de grafiek Eenzaamheid bij scholieren 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: HBSC-Nederland/Leefstijlmonitor, UU, Trimbos-instituut en SCP i.s.m. RIVM

  • De HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie is uitgevoerd in het najaar van 2021. Corona en de coronamaatregelen hebben mogelijk de mentale gezondheid van scholieren beïnvloed.

Meer meisjes dan jongens voelen zich eenzaam

Van de scholieren van 12 tot en met 16 jaar op het voortgezet onderwijs gaf 12% in 2021 aan zich meestal of altijd eenzaam te voelen. Meer meisjes (18%) dan jongens (8%) voelden zich meestal of altijd eenzaam. Er zijn geen verschillen in eenzaamheid tussen scholieren van verschillende schoolniveaus (Boer et al. 2022Boer, M., Dorsselaer, S., de Looze, M., de Roos, S., Brons, H., van den Eijnden, R., Monshouwer, K, Huijnk, W., ter Bogt, T., Vollebergh, W., Stevens, G., HBSC 2021 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, Utrecht (2022)). 

Eenzaamheid naar geslacht 2020

Sla de grafiek Eenzaamheid naar geslacht 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Van de volwassen bevolking voelt 47% zich eenzaam

In 2020 gaf 47% van de volwassen bevolking (18 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn. Van de volwassen bevolking is 36% matig eenzaam en 11% voelt zich ernstig eenzaam. Eenzaamheid komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar bij ernstige eenzaamheid zijn er nauwelijks verschillen. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal


Eenzaamheid naar leeftijd 2020

Sla de grafiek Eenzaamheid naar leeftijd 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Het percentage eenzamen is hoger vanaf 75 jaar

Vanaf 75 jaar is het percentage (ernstig) eenzamen hoger. Van alle 75-plussers voelt 56% zich eenzaam en 12% ernstig eenzaam (niet in figuur). Ouderen van 85 jaar en ouder voelen zich eenzamer dan ouderen van 75 tot en met 84 jaar. Van de 85-plussers voelt twee derde (66%) zich eenzaam en 14% zich ernstig eenzaam, bij 74-84 jarigen is dit respectievelijk 54% en 11%. Uit deze gegevens blijkt dat onder 85-plussers relatief veel vrouwen eenzaam zijn (68%) in vergelijking met mannen van 85 jaar en ouder (63%) (niet in figuur). Een mogelijke verklaring daarvoor is dat oudere vrouwen vaker alleenstaand zijn dan oudere mannen. 


Trend in (zeer ernstige) eenzaamheid

Sla de grafiek Trend in (zeer ernstige) eenzaamheid over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016 en 2020 GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten in 2020 beïnvloed.
  • In 2012 en 2016 was de leeftijdsgroep 19+, in 2020 18+.

Het percentage eenzamen neemt toe

In 2020 gaf 47% van de volwassen bevolking (18 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn. Van de volwassen bevolking was 36% matig eenzaam en 11% voelde zich ernstig eenzaam. Het percentage is ten opzichte van 2012 en 2016 toegenomen.

Trend in eenzaamheid verschilt tussen leeftijdsgroepen

De toename in eenzaamheid verschilt tussen de leeftijdgroepen, zie daarvoor Trend in eenzaamheid naar leeftijd. De toename in eenzaamheid is groter bij jongere leeftijdsgroepen dan bij ouderen. Zo voelde 56% van alle 75-plussers zich in 2020 eenzaam, in 2012 en 2016 was dat respectievelijk 51% en 55%. In 2020 voelde 12% van alle 75-plussers zich ernstig eenzaam, in 2012 en 2016 was dat voor beide meetmomenten 11%. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S.A.F.M. van Dorsselaer (Trimbos-instituut)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)