Bronnen bij de cijfers over eenzaamheid
Bron Indicator in VZinfo Doelgroep in VZinfo Meer informatie
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Percentage eenzamen Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVMRIVM-StatLine
Gezondheid en welzijn van Scholieren, Nederlandse onderdeel van  HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children) Percentage eenzamen Nederlandse scholieren op het voortgezet onderwijs Gezondheid en Welzijn van ScholierenHBSC
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM Percentage eenzamen Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study Percentage dat zich meestal of altijd eenzaam voelt Europese scholieren van 15 jaar

HBSC-studie op Zorggegevens: Zorggegevens

Website HBSC study | Health Behaviour in School-aged Children study

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Percentage met gevoelens van eenzaamheid Europese bevolking van 50 jaar en ouder Introductie SHARESHARE website