Ouderen met gevoelens van eenzaamheid

Sla de grafiek Percentage dat zich vaak eenzaam voelt 2019/2020 over en ga naar de datatabel

Bron: SHARE-studie (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), Wave 8

  • Het betreft hier het percentage mensen dat de vraag "Hoe vaak voelt u zich eenzaam?" beantwoordt met "vaak" (How much of the time do you feel lonely? Answer: Often).
  • Deze cijfers wijken af van de cijfers elders in dit onderwerp door een andere vraagstelling en door een andere onderzoekspopulatie.

In Noord-Europa minder eenzaamheid onder ouderen

In grote lijnen lijkt eenzaamheid minder voor te komen in Noord-Europese landen, zoals Nederland, dan in veel Zuid- en Oost-Europese landen (SHARE-studie, 2019/2020). Dit bleek al uit eerder onderzoek (Jylhä & Jokela 1990Jylhä, M., Jokela, J., Individual Experiences as Cultural – a Cross-cultural Study on Loneliness Among the Elderly (1990); Sundström et al. 2009Sundström, G., Fransson, E, Malmberg, B, Davey, A., Loneliness among older Europeans (2009); de Jong-Gierveld & van Tilburg 2010de Jong-Gierveld, J.J., van Tilburg, T., The De Jong Gierveld short scales for emotional and social loneliness: tested on data from 7 countries in the UN generations and gender surveys (2010); Fokkema et al. 2012Fokkema, T., Dykstra, PA, de Jong-Gierveld, J.J., Cross-national differences in older adult loneliness (2012)).  Verder is het later bevestigd door onderzoek waarin veel factoren zijn meegenomen die verschillen in eenzaamheid verklaren, zoals sociaaleconomische factoren en gezondheid (Fokkema et al. 2012Fokkema, T., Dykstra, PA, de Jong-Gierveld, J.J., Cross-national differences in older adult loneliness (2012)). Een hoger welvaartsniveau en goede sociale zekerheidsvoorzieningen, zoals in Nederland, beschermen tegen eenzaamheid (Fokkema et al. 2012Fokkema, T., Dykstra, PA, de Jong-Gierveld, J.J., Cross-national differences in older adult loneliness (2012)). Uit de grafiek blijkt dat in alle landen (betrokken bij de SHARE-studie) relatief meer vrouwen dan mannen eenzaam zijn, behalve in Denemarken.

    • E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))