In Noord-Europa minder eenzaamheid onder ouderen

In grote lijnen lijkt eenzaamheid minder voor te komen in Noord-Europese landen, zoals Nederland, dan in veel Zuid- en Oost-Europese landen (SHARE-studie, 2019/2020). Dit bleek al uit eerder onderzoek (Jylhä & Jokela 1990Jylhä, M., Jokela, J., Individual Experiences as Cultural – a Cross-cultural Study on Loneliness Among the Elderly (1990); Sundström et al. 2009Sundström, G., Fransson, E, Malmberg, B, Davey, A., Loneliness among older Europeans (2009); de Jong-Gierveld & van Tilburg 2010de Jong-Gierveld, J.J., van Tilburg, T., The De Jong Gierveld short scales for emotional and social loneliness: tested on data from 7 countries in the UN generations and gender surveys (2010); Fokkema & Dykstra 2012Fokkema, T., Dykstra, PA, Cross-national differences in older adult loneliness (2012)).  Verder is het later bevestigd door onderzoek waarin veel factoren zijn meegenomen die verschillen in eenzaamheid verklaren, zoals sociaaleconomische factoren en gezondheid (Fokkema & Dykstra 2012Fokkema, T., Dykstra, PA, Cross-national differences in older adult loneliness (2012)). Een hoger welvaartsniveau en goede sociale zekerheidsvoorzieningen, zoals in Nederland, beschermen tegen eenzaamheid (Fokkema & Dykstra 2012Fokkema, T., Dykstra, PA, Cross-national differences in older adult loneliness (2012)). Uit de grafiek blijkt dat in alle landen (betrokken bij de SHARE-studie) relatief meer vrouwen dan mannen eenzaam zijn, behalve in Denemarken.

    • E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))