Eenzaamheid naar geslacht, leeftijd en inkomen

Sla de grafiek Eenzaamheid naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Eenzaamheid naar geslacht en inkomen totaal

Sla de grafiek Eenzaamheid naar geslacht en inkomen totaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Meer eenzaamheid bij lagere inkomens

De grafiek presenteert cijfers over 2020 over eenzaamheid naar inkomensklasse. Eenzaamheid betreft matige en (zeer) sterke eenzaamheid samengenomen. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ). Resultaten van deze toetsing zijn:

  • Eenzaamheid komt het meest voor bij mensen in de laagste inkomensklasse. Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk.
  • Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt neemt af als de inkomensklasse hoger wordt. Vrouwen in de laagste inkomensklasse in de leeftijdsgroep 25 tot en met 44 jaar ervaren bijna twee keer zo vaak eenzaamheid als vrouwen van dezelfde leeftijd in de hoogste inkomensklasse (62,9% versus 33,2%). Ook bij mannen in deze leeftijdsgroep is dit bijna twee keer zo vaak (65,6% versus 36,4%).

Eenzaamheid naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020

Sla de grafiek Eenzaamheid naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Minder eenzaamheid bij betaald werk 

De grafiek presenteert cijfers over 2020 over eenzaamheid naar werksituatie. Eenzaamheid betreft matige en (zeer) sterke eenzaamheid samengenomen. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ). Eenzaamheid komt het meest voor bij mensen zonder betaald werk. Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Zo ervaart 70,9% van de mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar zonder werk eenzaamheid tegen 43,7% van de mannen in dezelfde leeftijdsgroep met betaald werk.

  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. van der Noordt (RIVM)