GGD-regio's

Gemeenten

Eenzaamheid per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 geeft 48,6% van de volwassenen van 18 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 43,0 tot 58,1%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Eenzaamheid per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 30,2 tot 59,4%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 


GGD-regio

Gemeenten

Sterke eenzaamheid per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 geeft 14,2% van de volwassenen van 18 jaar en ouder aan sterk eenzaam te zijn. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 10,8 tot 21,2%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Sterke eenzaamheid per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 5,7 tot 22,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 


Eenzaamheid per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat (eenzaamheid en sterke eenzaamheid). Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012, 2016 en 2020.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)