GGD-regio

Gemeenten

Meeste mensen eenzaam in stedelijke regio's

In de 3 stedelijke GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio’s Haaglanden (53,0%), Amsterdam (52,0%) en Rotterdam-Rijnmond (51,8%) is het percentage volwassenen van 18 jaar en ouder dat eenzaam is het hoogst. Ook is het percentage eenzame personen hoog in de regio’s Zuid-Limburg (49,8%) en Flevoland (49,5%). Het laagst is het percentage in de GGD-regio Fryslân (41,3%). In 2020 geeft gemiddeld 46,6% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland aan eenzaam te zijn. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken. 

Eenzaamheid per gemeente

In 2020 geeft gemiddeld 46,6% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland aan eenzaam te zijn. Per gemeente varieert het percentage van 27 tot 58%. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken. 

Vergelijk met andere kaart


GGD-regio

Gemeenten

Meeste mensen ernstig eenzaam in stedelijke regio's

In de 3 stedelijke GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio’s Amsterdam (14,1%), Rotterdam-Rijnmond (13,7%) en Haaglanden (13,5%) is het percentage volwassenen van 18 jaar en ouder dat ernstig eenzaam het hoogst. Ook in Zuid-Limburg is het percentage hoog (13,7%). Het laagst is het percentage in de GGD-regio Fryslân (8,0%). In 2020 geeft gemiddeld geeft 11% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland aan ernstig eenzaam te zijn. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ernstige eenzaamheid per gemeente

In 2020 geeft gemiddeld geeft 11% van de bevolking van 18 jaar en ouder in Nederland aan ernstig eenzaam te zijn. Per gemeente varieert het percentage van 4 tot 16%. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Eenzaamheid per wijk

Ernstige eenzaamheid per wijk

Eenzaamheid en ernstige eenzaamheid per wijk

De percentages eenzaamheid en ernstige eenzaamheid per wijk zijn gebaseerd op de eenzaamheidsschaal, een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Voorafgaand aan de uitspraken staat de vraag: 'Wilt u van elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is?', met de toelichting 'U kunt antwoorden met nee, min of meer, ja', voor informatie zie Methode.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Vergelijk deze kaart met


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)