Per GGD-regio

Per gemeente

Meeste gehoorbeperkingen in GGD-regio's Zuid- en Noord-Limburg

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Zuid- en Noord-Limburg is het percentage volwassenen met een gehoorbeperking het hoogst (6,1% en 5,3%). De GGD-regio Gooi- en Vechtstreek heeft met 3,0% relatief de minste volwassenen van 18 jaar en ouder met een gehoorbeperking. In 2020 heeft gemiddeld 4,4% van de volwassenen een gehoorbeperking. Zij hebben aangegeven grote moeite te hebben met het volgen van groepsgesprekken of het volgen van één-op-één gesprekken. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gehoorbeperkingen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 2 tot 8%. Zij hebben aangegeven grote moeite te hebben met het volgen van groepsgesprekken of het volgen van één-op-één gesprekken.  Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Gehoorbeperkingen per wijk

De kaart presenteert cijfers over beperkingen in horen. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder met de antwoordcategorie 'ja, met grote moeite' of 'nee, dat kan ik niet' op minstens 1 van de twee vragen naar beperkingen in horen. Het gaat om onderstaande vragen. Grote moeite of niet in staat zijn:

  • een gesprek te volgen met één andere persoon (zo nodig met hoorapparaat).
  • een gesprek te volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat).

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Vergelijk deze kaart met


  • D.L. van der A (RIVM)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M Hiemstra (RIVM)